FT: Türkiye’de demokrasi ve laiklik çatışıyor

Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından izleyen Avrupa basını, Türkiye’deki laiklik kavramını tartışıyor. Financial Times gazetesi, “Batı’da birbirini mükemmel bir biçimde tamamladığı gibi görünen demokrasi ve sekülarizm kavramları, Türkiye’de giderek artan bir biçimde çatışıyor” yorumunu yaptı.


Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından izleyen Avrupa basını, Türkiye’deki laiklik kavramını tartışıyor. Financial Times gazetesi, “Batı’da birbirini mükemmel bir biçimde tamamladığı gibi görünen demokrasi ve sekülarizm kavramları, Türkiye’de giderek artan bir biçimde çatışıyor” yorumunu yaptı.
Financial Times gazetesi, Türkiye’deki laiklik kavramını “Atatürk’ün Gölgesi” başlıklı bir analizinde değerlendirdi. Ankara kaynaklı, Vincent Boland imzalı analizde; “Tarih boyunca askeri liderler, belirleyici muharebeler öncesi Tanrı veya Allah’a dua ettiler. Modern Türkiye’de ise ordu, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anıyor” ifadesi kullanıldı.
Gazete şunları yazdı: “Batı’da birbirini mükemmel bir biçimde tamamladığı gibi görünen demokrasi ve sekülarizm kavramları, Türkiye’de giderek artan bir biçimde çatışıyor ve mevcut kriz, bu çatışmanın en ciddi yansımasıdır. Türk siyasi hayatı, daha popülist ve çok muhafazakar bir toplumun geniş halk kitlelerini daha iyi yansıttıkça, bu çatışma daha da acil bir hal alıyor.”
“Kemalist devrim”in ilkeleri arasında laiklik ilkesinin en kalıcı, önemli ve yanlış anlaşılan kavram olduğunu öne süren gazete, “Olgunlaşmış demokratik ülkelerde seküler sistem, din ile devlet arasında katı bir ayrım ancak tam ibadet ve dini inanç özgürlüğü demektir. Halbuki Türkiye, bundan ötesine giderek Fransız laiklik fikrini kucaklıyor” yorumunu yaptı. İngiliz gazetesi, Türkiye’de halkın ibadet etme özgürlüğünün bulunduğuna, ancak devletin, özgürlük sağlarken Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla denetim gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Financial Times, AKP’nin laikliğe ne ölçüde tehdit olduğu konusunun tartışıldığını belirtti. (HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net