ROJEV

 • Türkiye oldukça karmaşık bir süreçten geçiyor. Egemen sınıfların değişik kesimleri mevzi kapma ve güç yarışında kural ve kaide tanımadan ilerliyor. Her gün, hatta her an, yeni bir hamle ile süren bir mevzi ve iktidar kavgası yaşıyoruz.


  Türkiye oldukça karmaşık bir süreçten geçiyor. Egemen sınıfların değişik kesimleri mevzi kapma ve güç yarışında kural ve kaide tanımadan ilerliyor. Her gün, hatta her an, yeni bir hamle ile süren bir mevzi ve iktidar kavgası yaşıyoruz.
  Türkiye’de birçok ‘fay hattı’ oluşmuş durumda. Fay hatları erken ya da geç ama mutlaka kırılacaktır. Oluşan ağırlığı mevcut durum artık taşıyamamaktadır. Kürt sorunu, laiklik, ekonomik, sosyal ve siyasal birikim çatışmayı dayatmış durumda. Ancak bu kırılmadan dolayı ortaya çıkan ‘deprem’in sonuçları önemlidir; kimler kayıplar verecek, kimler kazançlı çıkacaktır. İşçi ve emekçiler nasıl ilerleyecektir?
  Hem dünya, hem bölge, hem de Türkiye’deki çok yönlü gelişmelerin esas nedeni yer kapışmasıdır.
  Hemen her sınıf, her kesim, her klik yeni durum karşısında yeni pozisyon edinmeye çalışıyor. Kıyasıya süren kapışmayı görmek, iyi okumak dahası, işçi ve emekçilerin, emek ve demokrasi güçlerinin mevzisini güçlendirmek için süratle tutum belirleyerek, pratik politik adımlar atmak gerekiyor.
  Süren bu kapışmayı işçiler izlemekle yetinemezler. İşçi ve emekçilerin taraflardan birinin yedeklenmesine seyirci kalmak hiç olamaz. Eski tarz siyasetle iktidarda kalmanın mümkün olmadığını anlamış olan kliklerin telaş ve panik içinde. İşçi sınıfı, iktidar kliklerinin birbirleriyle kapışmalarından kendi lehine politikalar üreterek ilerlemeyi başarmak, yeni bir çıkış yolu bulmak durumundadır. Bunun koşulları mevcuttur.
  AKP’nin gerici ve halk düşmanı politik manevralarına karşı açık ve net duruş gerekiyor. Antidemokratik seçim yasaları ile halk iradesini gasp etmiş olan AKP’nin, generallerin CHP ile birleşmiş darbeci girişimlerini demokrasiye müdahale, halk iradesine müdahale olarak lanse etmeye ve mağdur parti olarak halk desteğini almaya yönelik çabalarına karşı halka çıkış yolu ve alternatif göstermek gerekiyor.
  CHP, AKP’nin ABD, IMF işbirlikçisi ve gerici politikalarına, emek ve demokrasi düşmanı tutumuna karşı çıkmak, halkın ekonomik sosyal ve siyasal taleplerini sahiplenmek yerine, sözde laiklik savunuculuğu yaparak yer edinmeye güç toplamaya çalışıyor. Halkın özlemleri gerici ve darbeci güçler tarafından yedeklenmek isteniyor. Buna karşı özgürlük, barış ve demokrasi cephesi ile çıkmak gerekiyor.
  Generaller, bir milliyetçi parti görünümü sergileyen tutumlarını gece yarısı muhtırası ile sürdürüyorlar. Darbe geleneklerini de kullanarak hızla yol alıyorlar.
  Dönemi anlamak, gelişmeleri iyi okumak ve iki kampın da yedeğine düşmeden, bağımsız ve demokratik bir halk cephesi örmek ve güçlendirmek gerekiyor.
  Türkiye halkları AKP ve CHP’ye mahkum değil.
  Türkiye şeriat ve darbe ikilemine sürüklenmek zorunda değil. Türkiye kışla ile cami ikilemi arasına sıkışarak sahtekarlıkları bilinenlerden yana olmak zorunda değil.
  Türkiye AKP’nin gerici ve işbirlikçi, dini kullanmaya yönelik hesapları, irticacı girişimleri karşısında, CHP’nin darbeciliğe davetiye çıkaran ve generallere dayanarak ilerleme tutumlarına da mahkum değildir.
  Türkiye AKP’nin pervasızlığı karşısında generallerin darbe yoklamalarına, gece yarısı muhtıralarına mahkum değildir.
  Türkiye kendi yolunu, halkla, işçi ve emekçilerle, emek ve demokrasi güçleriyle bulabilecek güçte ve yetkinliktedir.
  Kapışma erken seçim kararıyla yeni bir döneme gelmiş bulunuyor. Acil ve somut politikalar gerekiyor. Tüm halk güçlerini birleştirecek, Türkiye’nin demokratik platformunu oluşturmak için hemen adım atmak gerekiyor. Türk, Kürt, Türkiye’nin tüm halklarını birleştirecek, barış ve demokrasi eksenli bir halk cephesi için, EMEP, DTP, ÖDP, SDP, ilerici tüm güçler, sendikalar, meslek odaları, yöre dernekleri, aydınlar... Kısacası gelecek kaygısı taşıyan, şeriat ve kışla ikilemine karşı çıkan bir halk cephesi için, üçüncü bir cephe için herkese görev ve sorumluluk düşüyor.
  Ender İmrek
  www.evrensel.net