HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Bizler bir tekstil fabrikasında çalışıyoruz. Fabrikamız o kadar büyük değil. Ücretlerimizi gününde alıyoruz ama çalışma saatlerimiz çok düzensiz.


  SORU: Bizler bir tekstil fabrikasında çalışıyoruz. Fabrikamız o kadar büyük değil. Ücretlerimizi gününde alıyoruz ama çalışma saatlerimiz çok düzensiz. Çoğunlukla fabrikada fazla mesaiye kalıyoruz. Fakat nasıl oluyorsa, bazı haftalarda fazla mesai yaptığımız halde fazla mesai ücretimizi alamıyoruz. Bu durum normal midir? Bunun için ne yapabiliriz? Haklarımız nelerdir?
  ...
  Haftada 45 saati aşan çalışma mesaidir
  CEVAP: Çalışma süresi, İş Kanunu’nun 63. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre genel bakımdan haftalık çalışma süresi, en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında getirilen düzenleme ile tarafların anlaşması halinde, haftalık çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği düzenlenmiştir. Bu bahsedilen denkleştirme süresi ile bir hafta yoğun çalışılan bir dönemden sonra, daha kısa çalışılabilir. Dolayısıyla bu fazla çalışılan dönemdeki süre, denkleştirme zamanı olduğu için fazla çalışmadan sayılmayacaktır. Fazla çalışma ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı İş Kanunu’nun 41. maddesi de bu şekildedir. Buna göre fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Ancak, denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmayacaktır. Çalışma saatlerinizin düzensizleşmesi, işyerinizde çalışma süresi ile ilgili denkleştirme uygulaması bulunduğu için olabilir. Ancak böyle bir durum söz konusu değilse, fazla mesai alacaklarınızla ilgili icra takibi yapabilir veya dava açabilirsiniz.
  Avukat Devrim Avcı
  www.evrensel.net