EGO’nun özelleştirmesi yetkisi Gökçek’e

AKP milletvekilleri, seçim öncesi EGO’nun satış yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi için harekete geçti.


AKP milletvekilleri, seçim öncesi EGO’nun satış yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi için harekete geçti. Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda değişiklik öngören teklife göre, şirketin yüzde 80 hissesinin bir yıl içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilerek, satışının da belediye tarafından yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda, EGO’nun otobüs ve metro hizmetleri dışında, doğalgazın şehir içi dağıtımı ile tüm altyapı tesislerinin Belediye tarafından kurulacak şirkete devredilmesi isteniyor.
AKP milletvekilleri EGO’nun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından satılması için atağa geçti. Teklifin kabul edilmesi durumunda EGO’nun satış sürecinden, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci değil Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek yetkili olacak. AKP Ankara milletvekilleri Eyüp Sanay ve Nur Doğan Topaloğlu’nun hazırladığı teklifte EGO Genel Müdürlüğü’nün özelleştirilmesi ve buradan elde edilen bedelden BOTAŞ’a olan borçlarının ödenmesi öngörülüyor.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklifte, EGO Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Hazine garantili giderlerin ana para borçlarının faiz uygulanmaksızın özelleştirme bedelinden Hazine’ye ödenmesi öngörülüyor. Kalan özelleştirme gelirinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesine Ankara Metrosu ve Ankara ulaşım alt yapı yatırımları için kullanılmak üzere irat kaydedilmesi istenirken, şu düzenlemeler talep ediliyor:
“-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre doğalgaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere yeni bir şirket kurulur. EGO’nun mülkiyet ve işletmesinde bulunan doğalgazın şehir içi dağıtımı ile tüm altyapı tesisleri, varlıklar, doğalgaz alımı ile ilgili borçlar ve her türlü haklar bu şirkete devredilir. Bu şirkete 30 yıllık dağıtım lisansı verilir.
-Şirketin asgari yüzde 80 hissesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından özelleştirilir. Özelleştirme şartları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilir. Bu tarihe kadar satışın olmaması durumunda şirket hisselerinin yüzde 80’i özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi’ne devredilir.” (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net