İşyerinde ayrımcılık sürüyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) cinsiyete, ırka, dine, toplumsal kökene, göçmenliğe, yaşa, cinsel tercihe, özürlülüğe, HIV/AIDS hastası olup olmamaya bağlı ayrımcılığın, tüm dünyada sürdüğünü bildirdi.


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) cinsiyete, ırka, dine, toplumsal kökene, göçmenliğe, yaşa, cinsel tercihe, özürlülüğe, HIV/AIDS hastası olup olmamaya bağlı ayrımcılığın, tüm dünyada sürdüğünü bildirdi.
Genetik bilimindeki ilerlemelerin yeni bir ayrımcılığı ortaya çıkardığına dikkat çekilen raporda, “İşverenler, genetik durumu ileride belirli hastalıkların baş göstermesine yatkın kişilere karşı ayrımcı tutumlar sergileyebilmektedir. İşyerinde genetik ayrımcılık, dünyada çeşitli mahkemelerce ortaya çıkarılmıştır” denildi.
Ücret farkı
Avrupa’daki işletmelerde, kadınlarla erkeklerin ortalama saat başı brüt ücretleri arasında kadınlar aleyhine yüzde 15 fark bulunduğu bildirilen raporda, kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 56.6’ya ulaştığı ifade edildi. Kadınların işgücüne katılım oranının artmaya devam ettiği kaydedilen raporda, işgücüne katılım oranlarındaki kadın-erkek farkının tüm dünyada azaldığı, ancak bu ilerlemenin eşit olmadığı anlatıldı. Raporda, kadınların işgücüne katılım oranının Kuzey Amerika’da yüzde 71.1, AB’de yüzde 62, Doğu Asya ve Pasifik’te yüzde 61.2, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise yüzde 32 olması, buna örnek gösterildi.
Dünyada çalışabilir yaşlarda 470 milyon özürlü bulunduğuna dikkat çekilen raporda, özürlü kişilere yönelik ayrımcılığın ciddi kaygılara neden olduğu belirtildi.
Kayıt dışına dikkat
Ayrımcılık karşıtı çabaların, kayıtlı sektörde artarken giderek büyüyen kayıt dışı ekonominin bu alandaki kamu politikaları açısından çok büyük bir hedef oluşturduğu vurgulanan raporda, çalışma yaşamında milyonlarca kişinin fırsat eşitliğinden yararlanmasını önleyen engellerin ortadan kaldırılması açısından bu alana özellikle dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Ayrımcılık konusundaki hukuksal ve kurumsal ilerlemelere değinilen raporda, son dönemde benimsenen veya değiştirilen iş yasalarında ayrım gözetmeme ve eşitlikle ilgili hükümlerin yer aldığı ifade edildi. Bütün bunlara karşın hâlâ birçok boşluğun bulunduğu belirtilen raporda, birçok ülkede ayrımcılıkla mücadele için oluşturulan kurumların yeterli personelle donatılmadığı ve bu kurumlara yeterli ödenek ayrılmadığı kaydedildi.
(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
www.evrensel.net