SSGSS 2008’e ertelendi

AKP Hükümeti, sonuçları bakımından seçimi etkileyeceğini düşündüğü, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası’nı 1 Ocak 2008’e erteledi.


AKP Hükümeti, sonuçları bakımından seçimi etkileyeceğini düşündüğü, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası’nı 1 Ocak 2008’e erteledi. Hükümet daha önce Anayasa Mahkemesi’nin bazı hükümlerini iptal ettiği yasanın yürürlük tarihini 1 Ocak 2007’den 1 Temmuz 2007’ye kaydırmıştı.Meclis Genel Kurulu’nda dün yeniden ele alınan tasarının 1’inci maddesinde AKP’lilerin verdiği bir önerge ile SSGSS’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2008’e ertelenirken, aynı tasarıya, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemelere ilişkin boşluğun giderilmesi amacıyla iki madde eklendi. Eklenen maddelere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından verilecek idari para cezaları, ilgiliye tebliğ edildikten itibaren 15 gün içinde Kuruma ödenecek. Fiilin işlendiği günden itibaren 5 yıl içinde tebliğ edilmeyen idari para cezaları, zaman aşımına uğrayacak.
Bağ-Kur emekli maaşları
Getirilen başka bir düzenleme ile de Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarının, TÜFE’ye göre değil, SSK ve memur emeklileri gibi Bakanlar Kurulu’nun belirlediği orana göre ayarlanması hükme bağlandı. SSK ve Emekli Sandığı Emeklilerinin maaş artışları altı ayda bir Bakanlar Kurulu kararı ile yapılırken, Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları TÜFE’ye göre belirleniyordu.
Sağlık raporu
Ayrıca yasalarda geçen ‘sağlık kurulu raporu’ ve ‘resmi sağlık kurulu raporu’ ibarelerinin ‘sağlık raporu’ olarak değiştirilmesini de getiren tasarı ile resmi-özel sağlık raporu ayrımına da son verilerek, özel hastanelerin ve özel sağlık kurumlarının da sağlık raporu vermesinin yolunun açıyor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net