Seçim dönemi yayınları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, “Türkiye’de tüm dengeleri dikkate alan, demokratik bir yapının oluşmasını sağlayacak, huzurlu bir seçimin oluşması için herkes, üzerine düşen görevi yapmak zorundadır” dedi.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, “Türkiye’de tüm dengeleri dikkate alan, demokratik bir yapının oluşmasını sağlayacak, huzurlu bir seçimin oluşması için herkes, üzerine düşen görevi yapmak zorundadır” dedi.
Akman, RTÜK Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, seçim döneminde radyo ve televizyonların uyacakları yayın ilkelerini aktardı. Üst Kurul’un radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının seçim dönemindeki yayınlarını YSK kararları doğrultusunda izleyeceğini, denetleyeceğini ve değerlendireceğini belirten Akman, radyo ve televizyon kuruluşlarının tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarını ve yayınlarında, demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarını anımsattı. Kuruluşların siyasi parti propaganda konuşmaları dışında, propagandaya ilişkin yayın yapamayacaklarına dikkati çeken Akman, seçim döneminde siyasi parti ve adayların reklamlarını yayınlayamayacaklarını da kaydetti.
Radyo ve televizyonların seçim döneminde yayınlayacağı kamuoyu araştırmaları konusunda da bazı hususlara dikkat etmelerini isteyen Akman, açıklanan kamuoyu araştırmasından önce kapsamını, örnekleme yöntemini, örnek hacmini, veri derleme yöntemini ve uygulama zamanını içeren bilgilerle kamuoyu araştırmalarının yayınlanması zorunluluğu bulunduğunu söyledi.
Akman, 4 Mayıs 2007 tarihinden itibaren siyasi partilerin ve adayların reklamlarının yayınlanamayacağını belirterek, “Bu ilan edilmesine rağmen, bazı yayın kuruluşlarının bu reklamlara devam ettiği tespit edilmiştir. Bu tespit çerçevesinde, Yayın İzleme ve Değerlendirme Dairemiz tarafından hazırlanan raporlar, kurumumuzca değerlendirilerek YSK’ya iletilecektir” diye konuştu.
Müeyyidelerle ilgili soru üzerine de Akman, ilgili yasa ve YSK’nın belirlediği esaslara aykırı yayın yapan kuruluşlar hakkında yapılacak işlemlere YSK tarafından karar verileceğini kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net