‘Kalkınmanın rehberi insan hakları olmalı’

Ankara Barosu ve Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nin ortak düzenlediği “Türkiye’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Konferansında, Türkiye’nin hedeflere ulaşmak için birçok gelişme sağlaması gerektiği vurgulandı.


Ankara Barosu ve Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği’nin ortak düzenlediği “Türkiye’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Konferansında, Türkiye’nin hedeflere ulaşmak için birçok gelişme sağlaması gerektiği vurgulandı. Etkinlikte, BM’nin gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak ortaya koyduğu “Aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması; tüm çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanması; toplumsal cinsiyet eşitliği; çocuk ölümlerinin önlenmesi ve anne sağlığı” gibi konuların insan hakları temeline oturtulmasının önemine dikkat çekildi.
Açılış konuşmasını yapan Ankara Barosu Başkanı V. Ahsen Coşar, BKH’lerin yerel düzeyde yaygınlaştırılarak gerçekleştirilmesi için baroların çalışma içerisinde yer alacaklarını söyledi.
Ankara Barosu’ndan Avukat Hava Orhon ise baroların BKH’lere ulaşmak için oluşturulan kent konseylerine katılarak, buradan insan hakları ve hukuka aykırı düzenlemeler konusunda yapılacak çalışmalarla katkı sağlayabileceğini ifade etti.
‘Yoksulluk en temel sorun’
BM’den uzman Halide Çağlayan ise 2015’e kadar BKH hedeflerinin önemli ölçüde başarılmasının planlandığını, buna yönelik çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Türkiye’de özellikle yoksulluğun ortadan kaldırılmasının önemli bir sorun olduğunu belirten Çağlayan, buna yönelik çalışmaların Türkiye’deki çalışmada öncelik taşıdığını söyledi.
BM UNICEF Türkiye çalışanlarından Fatma Özdemir Uluç ise önümüzdeki elli yılda Türkiye’nin nüfus açısından önemli gelişmeler göstereceğini belirtirken, bu dönemde genç kuşağın artarken, şimdi genç olan kuşakların yaşlanacağını ve onlara yönelik hizmetlerin büyük bir ihtiyaç olarak doğacağını kaydetti. BKH arasında yer alan çocuk ölümlerinin azaltılması ve anne sağlığı konusunda Türkiye’de büyük eksiklikler bulunduğunu vurgulayan Uluç, evde sağlık personeli olmadan yapılan doğum oranlarının halen yüzde 16 gibi yüksek bir rakamda olduğunu dile getirdi. Diğer yandan çocukların sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmaları konusunda önemli bölgesel eşitsizliklerin de bulunduğunu bildiren Uluç, bazı verilerin bunların aynı ülkede yaşandığı konusunda kuşku uyandırdığını ifade etti.
Türkiye’deki çocukların yüzde 16’sının 5 yaşına gelene kadar nüfus kayıtlarında yer almadığını söyleyen Uluç, bu oranın, çocukların 5 yaşına kadar hiçbir sağlık hizmetinden de yararlanamadığı anlamına geldiğini söyledi. Bu çocukların temel hizmetler açısından görünmeyen çocuklar olduğunu belirten Uluç, buna yönelik olarak bakanlıkların ciddi bir umursamazlık içinde olduklarını kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net