Maliye Bakanlığı bilgi vermek zorunda

Maliye Bakanlığı’nın, bilgi edinme hakkı çerçevesinde, devletin, Bergama’nın Ovacık köyünde faaliyet gösteren altın madeninden, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında ne kadar vergi geliri elde ettiğini soran çevrecilere ‘vergi mahremiyeti’ni gerekçe göstererek bilgi vermemesi, mahkemece hukuka uygun bulunmadı


Maliye Bakanlığı’nın, bilgi edinme hakkı çerçevesinde, devletin, Bergama’nın Ovacık köyünde faaliyet gösteren altın madeninden, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında ne kadar vergi geliri elde ettiğini soran çevrecilere ‘vergi mahremiyeti’ni gerekçe göstererek bilgi vermemesi, mahkemece hukuka uygun bulunmadı.
Bergama Ovacık’taki altın madeninin siyanür kullanımı nedeniyle ‘çevre ve insan sağlığına zarar verdiği’ iddiasıyla kapatılması için mücadele veren çevrecilerden Avukat Arif Ali Cangı, Ömer Eralat ve Noyan Özkan’ın, işletmenin üretiminden devletin ekonomik olarak ne kadar kazanç elde ettiğini öğrenmek amacıyla başlattığı girişimde, Maliye Bakanlığı’nın bilgi vermeyi reddetmesi üzerine idare mahkemesinde açılan dava sonuçlandı. Maliye Bakanlığı’nın, bilgi talebine konu olan tarihlerde madeni işleten Eurogold - Newmont/Normandy adlı çok uluslu şirkete ait vergi bilgilerini açıklamayı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ‘vergi mahremiyeti’ni gerekçe göstererek açıklamaması üzerine, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, mahkeme, vergi mahremiyetinin, istenilen gelir ve kurumlar vergisi bilgilerini açıklamaya engel teşkil etmediğini belirtti.
Bilgi Edinme Kanunu’nun 4. maddesine atıfta bulunarak, “kamu kurum ve kuruluşlarının, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olarak, kanunda belirtilen istisnalar dışında her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararlanmasına açmakla yükümlü olduğunu” hatırlatılan mahkeme kararında, “Kanunun kamu kurumlarına yüklediği yükümlülük göz ardı edilerek ve Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesindeki vergi mahremiyeti ilkesi gerekçe gösterilerek reddedilmesine yönelik davalı idare işleminde hukuka uyarlılık görülmemiştir” denildi.
Mahkeme, bu gerekçelerle Maliye Bakanlığı’nın dava konusu işleminin iptaline karar verdi. Avukat Arif Ali Cangı bu karala birlikte artık vergi mahremiyetinin bilgi edinme hakkının kullanımı bakımından bir engel olmadığının ortaya konulmuş olduğunu belirtti. Cangı, şunları kaydetti: “Bu kararla Ovacık’taki altın madeninin Türkiye bütçesine ne kadar katkıda bulunduğu konusunda kamuoyunun doğru olarak bilgilenmesi sağlanacak.” (HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net