Sözleşmeli personel işe dönebilecek

Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel, ayrıldıkları kurumlarında yeniden işe alınabilecek.


Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel, ayrıldıkları kurumlarında yeniden işe alınabilecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemeyecek. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilecek. Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel, ayrıldıkları kurumlarında yeniden işe alınabilecek. Ancak yeniden işe alınacak sözleşmeli personelin; sözleşmesinin fesih tarihi itibarıyla iş sonu tazminatını almamış bulunması, doğum izninin bitimini müteakip en geç bir yıl içinde tekrar işe alınmak için ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, ayrıldığı kurumunda aynı unvanlı münhal pozisyonunun bulunması gerekecek. İşe alınma talepleri, ilgili kurumlarca 30 gün içinde değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyanlar yeniden işe alınabilecek. Sağlık Bakanlığı’nca, 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3’üncü maddesine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki unvanlarda istihdam edilmek üzere yeniden işe alınacak personelle yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğinde sayılacak. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net