Milliyetçilik ele alındı

Milliyetçilik kavramına tarihsel materyalist perspektiften açılımlar getirmeyi amaçlamak üzere Praksis Dergisi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın (SAV) ortaklaşa düzenlediği, “Milliyetçilikler: Irkçılık ve Faşizmin Güncelliği” konulu sempozyum 12-13 Mayıs günlerinde İTÜ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.


Milliyetçilik kavramına tarihsel materyalist perspektiften açılımlar getirmeyi amaçlamak üzere Praksis Dergisi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın (SAV) ortaklaşa düzenlediği, “Milliyetçilikler: Irkçılık ve Faşizmin Güncelliği” konulu sempozyum 12-13 Mayıs günlerinde İTÜ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Pek çok genç akademisyen ve Sungur Savran, Metin Çulhaoğlu, Nail Satılgan, Masis Kürkçügil, Kenan Kalyon gibi isimlerin de konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda yapılan sunumların ve tartışmaların ağırlık merkezini, Türkiye sosyalistlerinin ve Marksistlerinin milliyetçilik, ulus-devlet ve Kemalizmle olan ilişkisinin, enternasyonalizm ve yurtseverlik kavramları bakımından eleştirileri oluşturdu.
Neoliberalizm, Göç ve Milliyetçilik
Kürt sorununun da çeşitli yönleriyle ele alındığı oturumlarda, “Neoliberalizm, Göç ve Milliyetçilik” başlıklı sunumunda, Cenk Saraçoğlu, Kürtlere karşı ülke genelinde yaşanan milliyetçiliğin artık onları tanıyarak dışlama biçiminde seyrettiğini kaydetti ve bunun yaşanan yoğun göç, neoliberal ekonomi politikalarının yıkıcı sonuçları ve Amerika’nın Irak işgalinin etkilerinden kaynaklandığını ileri sürdü.
Bir Kürt aydını olan Tarık Ziya Ekinci’nin hayatının tanıklığında Kürt sorununu konu edindiği “Tarık Ziya Ekinci’nin Hayatı ve Kürt Meselesi” sunumuyla Jülide Karakoç, Türkiye’de Kürt sorununa ilişkin algılamalarda ve tutumlarda, dünden bugüne özde bir değişiklik olmadığını belirtti.
Faşizm Üzerine Tartışmalar başlıklı oturumda da konuşmacılar, faşizmin kapitalist üretim ilişkilerinin, olağanüstü kriz koşullarında sürdürülmesini sağlamak üzere devreye girdiğini ve son kertede büyük sermayenin lehine, örgütlü proletaryaya karşı çalıştığı görüşünü dile getirdiler. Mehmet Okyayuz, klasik faşizmin eski haliyle gündemde olmadığını, ama faşist hareketlerden oluşan bir potansiyelin de gerektiğinde kullanılmak üzere egemen sınıflarca korunduğunu dile getirdi.
Ulusal sorun ve marksizm
Kenan Kalyon, Sungur Savran, Metin Çulhaoğlu, Nail Satılgan’ın konuşmacı oldukları “Ulusal Sorun ve Marksizm” konulu oturumda, Lenin’in Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı ilkesinin ulusal sorunu çözmede hâlâ geçerliliğini koruduğuna vurgu yapılırken, Sungur Savran proletaryanın yalnızca dünya ölçeğinde çok uluslu olmadığını, bizzat her ülkenin içinde çok uluslu hale geldiğini belirtti. Milliyetçiliğin biçimleri üzerine konuşan Metin Çulhaoğlu, milliyetçiliğin bir ideoloji olduğunu, buna karşın yurtseverlik için bunun söylenemeyeceğini, yurtseverliğin hangi ideolojiye eklemlenirse onun etkisini taşıyacağı tezini öne sürdü. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net