Tecride karşı duyarlılık bekliyoruz

Merhaba, Tekirdağ F Tipi’0nden selamlarımızı yolluyoruz. Bildiğiniz gibi F tiplerinde yaşanan sorunlarla ilgili 22-01-2007 tarihinde bir genelge yayınlanmış bu genelgeye göre hiçbir koşula bağlı kalmaksızın haftada 10 saat süreyle 10 kişinin bir araya geleceğini ve zamanla bunun 20 saate çıkabileceğini bakanın bizzat kendisi açıklamıştır.


Merhaba, Tekirdağ F Tipi’0nden selamlarımızı yolluyoruz. Bildiğiniz gibi F tiplerinde yaşanan sorunlarla ilgili 22-01-2007 tarihinde bir genelge yayınlanmış bu genelgeye göre hiçbir koşula bağlı kalmaksızın haftada 10 saat süreyle 10 kişinin bir araya geleceğini ve zamanla bunun 20 saate çıkabileceğini bakanın bizzat kendisi açıklamıştır.
Adalet Bakanı’nın F tiplerindeki tecridi bu şekilde kabul etmesi ve sürmekte olan ölümü orucuna neden olan durumu ortadan kaldırmak için somut adımlar atılması sebebiyle ölüm orucuna ara verilmişti.
Ancak aradan 4 ay gibi bir süre geçmesine ve somut koşulların olmasına rağmen bu genelgenin tam anlamıyla hayata geçirilmediğini görüyoruz. Keyfi gerekçeler ve engeller yaratılarak elde edilen kazanımların bir şekilde kısıtlanmaya, budanmaya çalışıldığı ortadadır. Oysa Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ve yine vermiş olduğu sözler yok sayılmaya başlanıyor
Bahsettiğimiz genelge tecridi tam olarak kaldırmış değildir, bununla birlikte tretman şartının kaldırılması, tutukluların koşulsuz bir araya getirilmesi gibi somut adımlar içermektedir. Ve bunun hayata geçirilmesi için hapishane idaresine gerekli yetki verilmiştir.
Ancak hapishane idaresi “yer yok” “personel yetersiz” şeklinde gerekçelerle bugüne kadar değişik biçimlerde hareket etmiş, gelinen noktada ise aylık açık görüşün olduğu hafta genelgenin hayata geçirilmeyeceğini açıktan ifade etmiştir. Bu anlamda olumsuz bir tavırla karşı karşıyayız. Bu sorunun çözülmesi için idareye genelgenin işaret ettiği alanlar hatırlatılmasına ve buna yönelik görüşme talebinde bulunulmasına karşın bir cevap alınamamış, çözüme yönelik çabalar reddedilmiştir.
Ölüm orucuna ara verildiğinde bu tip ayak diremelerle haklarımızın kısıtlanmaya çalışılacağının farkındaydık ama bu engelleri aşabileceğimize inanıyoruz.
Evrensel okur köşesine bugüne kadar yazarak, yaşanan sorunları paylaştık, bunu halka duyurarak çözüm için çaba sarf etmenizi istedik. Bugün gelinen noktada tecrit sorununun ortadan kaldırılabilmesi için çok ciddi bir zemin yaratmayı başardık. Elbirliğiyle tüm sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Ancak bunun için öncelikle mevcut genelgenin verilen taahhütlerin tam anlamıyla hayata geçirilmesini sağlamamız gerekir. Yeniden ara verilen sürecin tekrarlanmaması için bu konuda duyarlılığınızı bekliyoruz. Selamlar, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Zeynel Ertürk 2 No’lu F Tipi Hapishanesi (TEKİRDAĞ)
www.evrensel.net