Belediye işçileri mücadele kararı aldı

Belediye-İş Sendikası 8’inci Genel Kurulu, dün tek listeyle yapılan seçimlerle sona erdi. Nihat Yurdakul’un yeniden genel başkanlığa seçildiği Genel Kurul’da belediye işçileri, talepleri için mücadele kararları aldılar


Belediye-İş Sendikası 8’inci Genel Kurulu, dün tek listeyle yapılan seçimlerle sona erdi. Nihat Yurdakul’un yeniden genel başkanlığa seçildiği Genel Kurul’da belediye işçileri, talepleri için mücadele kararları aldılar.
Genel Kurul’da Türkiye’nin demokratikleştirilmesi, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi ve işkoluna dair sorunlara ilişkin kararlar alındı. Türkiye’nin demokratikleştirilmesi kapsamında, “Çağdaş ve demokratik yeni bir anayasa, etkin ve demokratik bir devlet, yolsuzluk ve dokunulmazlıklarla mücadele, işsizliğin azaltılması, adaletli bir vergi sistemi, kalıcı bir toplumsal barış, demokratik ve çağdaş bir eğitim ile kaliteli ve herkese parasız sağlık sistemi” talep edildi.
Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi başlığı altında ise “Hak grevinin yasallaştırılması, çağdaş ve demokratik bir iş yasası ve uluslararası standartlarda bir iş güvencesi, çağdaş ve demokratik sendikalar, TİS, Grev ve Lokavt yasaları, 1 Mayıs’ın işçi bayramı olarak kabul edilerek resmi tatil ilan edilmesi, işyerlerinde işçiye serbestçe sendika belirleme hakkı (referandum) ile kadın ve çocuk işçilikte uluslararası normlara uyulması” talepleri sıralandı.
İşkoluna ilişkin sorunlar kapsamında, işçi alacaklarının belediye yönetimleri tarafından derhal ödenmesi ve zamanında ödeme yapmayan kamu yöneticilerinin cezalandırılması istenirken kadro sorununun tümüyle çözülmesi ve haksızlıkların ortadan kaldırılması talep edildi. Taşeronlaştırmanın önünü açan norm kadro uygulaması eleştirilirken bu uygulamanın, ülke gerçeklerine uygun ve adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Küresel ölçekte sendikaların birleştiğine işaret edilerek “İşyerinde ve işkolunda tek sendika, ülkede tek konfederasyon” istendi.
Yeni yönetim
9 kişilik yönetimin 7 kişiye düşürüldüğü Genel Kurul’da, bir önceki yönetimde de yer alan Nihat Yurdakul, Nihat Ayçiçek ve Şükrü Erol dışındaki yöneticiler yenilendi. Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Nihat Yurdakul (Genel Başkan), Şükrü Erol (Genel Başkan Yardımcısı), Nihat Ayçiçek (Genel Sekreter), Bayram Özkan (Eğitim Sekreteri), Ali Çelenk (Örgütlenme Sekreteri), Erdoğan Kefeli (Mali Sekreter), Cahit Korkmaz (TİS Sekreteri). (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net