Emekçiye hastalanmak yasak...

Sözleşmeli personelin “sağlık raporuyla” aldığı izinlere kısıtlama getiren, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejimini Düzenleyen” Hükümet Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıyla, kamu kurumlarında çalışan personelin sağlık kurulu raporu üzerine verilen izinleri yeniden düzenleniyor.


Sözleşmeli personelin “sağlık raporuyla” aldığı izinlere kısıtlama getiren, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejimini Düzenleyen” Hükümet Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıyla, kamu kurumlarında çalışan personelin sağlık kurulu raporu üzerine verilen izinleri yeniden düzenleniyor. Buna göre personel, her hastalıkta uzun süreli sağlık raporu alamayacak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, hükümetin üzerinde çalıştığı, yatırım ortamını iyileştirmeye dönük paket çerçevesinde, 2008’den 2013 yılına kadar aşamalı olarak prim yükünün 10 puan indirileceğini söyledi.
Uzun süreli hasta olana kıdem yok!
Personel Rejimi Tasarısı’yla, kamu kurumlarında çalışan personele sağlık kurulu raporu üzerine verilen izinler yeniden düzenleniyor. Buna göre personel, her hastalıkta uzun süreli sağlık raporu alamayacak.
Hükümet tarafından hazırlanan, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye Ek Bir Madde Eklenmesine İlişkin” tasarı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Hazırlanan tasarıyla, uzun süreli hastalık tedavilerinin dışında, sağlık raporuyla izinlere kısıtlama getiriliyor. Buna göre personele, takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının yedi günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden kıdem ve başarı ücretinin ödenmemesi öngörülüyor.
Buna göre personel, sağlık raporunu “kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri” kapsamında kullanabilecek.
Kötü örnek olmasın!
Hükümetin, “Personel Rejimi” ile ilgili değişikliğe gitmesinin gerekçeleri, “Görev yapan sözleşmeli personelin, görev yeri değişikliklerinde ve işlerin yoğun olduğu dönemlerde sıhhi izin alması hizmetlerin aksamasına, işyeri ahenginin bozulmasına, iş verimi ve motivasyonunun düşmesine sebep olduğu gibi diğer personele de kötü örnek olarak kamu hizmetlerinin aksamasına neden oluyor” şeklinde ifade edildi.
Patron için yok yok
Türkiye’de vergiler hâlâ ağırlıklı olarak bordrolular tarafından ödenmesine rağmen hükümet, sermayenin vergi yükünü azaltma hazırlığı içerisinde.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, hükümetin üzerinde çalıştığı, yatırım ortamını iyileştirmeye dönük paket çerçevesinde, 2008’den 2013 yılına kadar aşamalı olarak prim yükünün 10 puan indirileceğini söyledi.
Coşkun, Kıdem Tazminatı Fonu için işverenden yüzde 3 pay alınması, SSK primlerinden 2 puanın Fon’a yönlendirilmesi, İşsizlik Sigortası Fonu için işverenin verdiği katkı payından 1 puanın kaydırılmasının da gündemde olduğunu bildirdi.
Coşkun, 50 kişiyi aşan işyerlerinde bir hükümlü, bir terör mağduru, bir özürlü çalıştırma zorunluluğunun 2 kişiye indirilmesinin de seçenekler arasında bulunduğunu ifade etti. Sanayi Bakanı Coşkun, ANKA Ajansı’na yaptığı açıklamada, patronlar için finansal piyasalara kolay erişilen altyapı imkanlarının iyileştirildiği, girdi maliyetlerinin düşürüldüğü, devlet yardımlarının etkin olduğu, bürokrasinin azaltıldığı, kurumsallaşmanın yaygınlaştığı, işletmeleri destekleyici yönde rekabetçi bir iş ortamının oluşturulmasını hedeflediklerini anlattı. Bu kapsamda, istihdam üzerindeki vergilerin azaltılması ve enerji fiyatlarının düşürülmesi yoluyla toplam maliyetlerin azaltılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. (EKONOMİ SERVİSİ)
www.evrensel.net