Alevilerden birlik çağrısı

Aleviler ve Siyaset Konferansı’nın sonuç bildirgesinde; “Ezilenleri, sömürülenleri, hak ihlallerine uğrayanları kucaklayacak perspektifle tüm sosyal demokrat, sol, sosyalist, komünist partileri, gruplar ve çevreleri, seçimde birlikte davranmaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.


Aleviler ve Siyaset Konferansı’nın sonuç bildirgesinde; “Ezilenleri, sömürülenleri, hak ihlallerine uğrayanları kucaklayacak perspektifle tüm sosyal demokrat, sol, sosyalist, komünist partileri, gruplar ve çevreleri, seçimde birlikte davranmaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde, 56 aydın ve sanatçının çağrısı ile geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen konferansın sonuç bildirgesi açıklandı. Alevilerin kentte, kültürlerini korumak için önlemler geliştirmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, “Alevilerin, Alevi olmaktan kaynaklı yaşadıkları kimi sorunları olmakla birlikte, asıl sorun demokrasi, laiklik ve emek sorunudur. Gerçek demokrasi kurulduğunda, emek ve demokrasi mücadelesi başarıya ulaştığında, diğer tüm ezilenlerle birlikte Aleviler de özgürleşmiş olacaktır” denildi.
Bildirgede, Alevi örgütlerinin temsilcilerinin, bu konuda çalışan insanların, vizyon ve misyon sahibi olmakta eksiklikleri bulunduğu belirtilerek “Bir şehirde on gün önce ‘Türkiye laik değildir, laik olacak’ diyebiliyorlarken, bir başka şehirde ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’ diyebilenlerin peşlerine ‘vagon’ olabilmektedirler” denildi. Aleviliğin tanımlanmasında farklılıklar bulunduğu için farklı çizgilerin oluştuğuna işaret edilen bildirgede, “Aleviler; Alevi örgütleri, kendilerine bunca acılar yaşatan, daha da ötesi yok sayan, inkar eden devlet ve onun siyasi partileriyle ilişkilerini yeniden değerlendirmek, dost ve dost olmayanları iyi belirlemek zorundadırlar” ifadesi kullanıldı.
Ret ve asimilasyon politikalarının sona erdirilmesi için ülke dinamiklerine görev düştüğüne dikkat çekilen bildirgede, “Ezilenleri, sömürülenleri, hak ihlallerine uğrayanları kucaklayacak perspektifle, tüm sosyal demokrat, sol, sosyalist, komünist partileri, gruplar ve çevreleri, seçimde birlikte davranmaya davet ediyoruz. Kimi güç birliği girişimlerini olumlu bulmakla birlikte, yeterli görmüyoruz” çağrısı yapıldı. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net