Devlet yollarına Yap-İşlet-Devret modeli geliyor

Bakanlar Kurulu’ndan seçimler öncesinde sermayeye yeni bir kıyak tasarısı çıktı.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’ndan, seçim öncesi sermayeye yeni bir kıyak tasarısı çıktı. İmzaya açılan, “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması” Yasası’nda değişiklik tasarısı ile yap-işlet-devret sözleşmelerinin içerikleri ve ödeme şekilleri değiştirildi.
Tasarı ile devlet yolları ve kara sınır kapıları da yap-işlet devret kapsamı içine alınarak, özelleştirilmesi gündeme getirildi. Tasarı ile getirilen diğer bir düzenleme ise, “yap-işlet-devret görevlendirmeleri kapsamında gölge ücret veya diğer uygulamalar çerçevesinde gelecekte idarece ödeme yapılması öngörülen yılların bütçelerine gerekli ödeneklerin konulması zorunluluğu” olacak. Böylece, yap-işlet-devret sözleşmeleri çerçevesinde ileride yapılacak ödemeler için şimdiden bütçe ayrılabilecek. Gerekçede, “Riskler”e de dikkat çekilen ve şirketlerin “yatırımı biran önce tamamlayarak gelirini yükseltmeyi hedeflediği” belirtildi.
Yeni ödemeler düşünülüyor
Bu risklere karşı devletin şirketlere belirli ödemeler yapması da şu ifade ile dile getirildi: “Ancak, bazı yatırımlar sonucu üretilen mal ve hizmetler için kullanıcıların ücretlendirilmesi zor olabilmektedir. Bu durumlarda, risklerin paylaşımı için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi, devletin mal ve hizmeti genel uygulamalara paralel olarak kullanıcılara ücretsiz sunması, ancak, bu mal ve hizmeti kendisi satın alırken, görevlendirilen şirkete belirli dilimler için ve ortaya çıkan talep ve kullanım miktarlarına göre ödeme yapmasıdır.” (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net