ÇMO 15 yaşında

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), bugün 15’inci yaşını kutluyor.ÇMO Yönetim Kurulu dün yaptığı yazılı açıklamada, dünyada 1970’li yıllarda ve Türkiye’de 1980’li yıllarda gündeme gelen çevre mühendisliği mesleğinin ilk örgütlenme çalışmalarının, İnşaat Mühendisleri Odası’nda (İMO) gerçekleştiği belirtildi.


TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), bugün 15’inci yaşını kutluyor.
ÇMO Yönetim Kurulu dün yaptığı yazılı açıklamada, dünyada 1970’li yıllarda ve Türkiye’de 1980’li yıllarda gündeme gelen çevre mühendisliği mesleğinin ilk örgütlenme çalışmalarının, İnşaat Mühendisleri Odası’nda (İMO) gerçekleştiği belirtildi. İMO’da komisyon çalışmalarının ve meslek sorunlarının çözümünü için örgütlenen çevre mühendislerinin, 1986 yılında Çevre Mühendisleri Derneği’ni (ÇMD) kurdukları aktarılan açıklamada, ÇMD’nin ÇMO’nun kurulması için çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.
1992 yılında ÇMO’nun kurulduğu dönemde, çevrenin tam anlamıyla yağmalandığı ve çevre sorunlarının çözümüne ilişkin adımlar atılmadığı ifade edildi. Açıklamada, bugün planlamadan ve altyapı yetersizliklerinden dolayı Türkiye’nin, çevre sorunlarıyla beraber birçok sorunla baş etmek zorunda kaldığına değinilerek şu sorunlara dikkat çekildi:
419 milyon insan açlık sınırında yaşıyor.
418 milyon insan, içme ve kullanma suyu şebekesine sahip değil.
4Yaklaşık 3 bin 300 belediyeden, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı yalnızca 304.
  • 16 milyon insanın atık suları, kanalizasyon şebekesi olmadan alıcı ortama veriliyor.
  • Belediyelerin sadece yüzde 10’u, atık su arıtma tesisi ile hizmet verebilmekte.
  • Katı atık depolama tesisleri sayısı yalnızca 16.
  • Her yıl miktarı milyon tonlarla ifade edilen tehlikeli atıklar doğaya verilmektedir.
  • Biyoçeşitlilik, yerini gen tekeline bırakmaktadır.
    Açıklamada, Türkiye genelinde 3 şube, 9 temsilcilik ve 5 binin üzerinde üyesiyle ÇMO’nun, meslek hakkında son gelişmeleri takip ederek tartışmaya açma; meslek içi eğitim, kongre, sempozyum örgütleme, çevre ile ilgili çıkacak yasa, yönetmelik vs. takip ederek yapılabilecek yanlışları halkla paylaşma ve uyarma; çevre sorunlarını önlemek, gidermek, korumak yönünde çalışmalar yapma ve çevre politikaları oluşturma çabası içinde olmaya devam edeceği bildirildi. (Ankara/EVRENSEL)
    www.evrensel.net