Sezer’den Nükleer Enerji Yasası’na veto

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5654 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun’u kısmen TBMM’ye iade etti. Sezer, yasanın 5, 6 ve 7. maddelerinin bir kez daha görüşülmesini istedi.


Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5654 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun’u kısmen TBMM’ye iade etti. Sezer, yasanın 5, 6 ve 7. maddelerinin bir kez daha görüşülmesini istedi.
Sezer, özellikle santralin kamu eliyle yapılmasını düzenleyen maddenin Anayasa’ya aykırı olduğunu bildirdi. Sezer, KİT olarak tanımladığı bu şirketin Meclis adına denetimini kimin yapacağının yasada belirtilmediğine dikkat çekti. Ayrıca, bu şirkete özel sektörün talep ettiği oranda ortak olabileceği hükmüne de karşı çıkan cumhurbaşkanı, bu durumun özelleştirme anlamına geldiğini ancak yasada ilke ve yöntemin yer almadığını vurguladı. Sezer bu özelleştirmede inisiyatifin de özel sektöre bırakıldığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı nükleer santralin sökümü ve çevre kurallarına uygun dönüşümü için giderlerin ihtiyaç duyulduğunda Hazine tarafından karşılanacak olmasının bu kuruma büyük bir mali yük getireceğini kaydetti. Sezer, düzenlemeyi kamu yararıyla bağdaştırmanın güç olduğunu ifade etti. Kanunla özel sektör ve kamunun nükleer santral yapabilmesinin önü açılıyor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net