26 Mayıs 2007 00:00

Çiftçinin kefalet borcuna af

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkındaki Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Paylaş

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkındaki Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasayla, kefalet sorumluluğu sona erecek borçlularla aynı senetlerde yer alan ve kendi borcunu ödeyemeyecek duruma düşmüş olan kişiler hakkında, bu alacakların tahsilinin hazine tarafından karşılanması amaçlanıyor.
Yasayla, borçluların, kendilerine ait borçlarının ödenmesinde banka ve tarım kredi kooperatifleri mevzuatındaki lehte hükümlerden yararlanmaları sağlanıyor. Düzenleme ile sözleşmedeki diğer borçlulara olan kefalet sorumluluğunun kaldırılması öngörülüyor. Bu kanun kapsamındaki borçluların, asalet ve kefaletten kaynaklanan borçları nedeni ile aleyhlerine başlatılan dava ve takipler ile mahkumiyet kararları kaldırılıyor.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Adana Milletvekili Vahit Kirişçi, “Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesine İlişkin Kanun’la, 650 bin kişinin ayağındaki pranganın kaldırıldığını” bildirdi.
Kirişçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kredi borçlarının 31 Aralık 2007 tarihine kadar ödenmeleri halinde, müteselsilen kefaletleri ortadan kaldıran kanunun önemine işaret etti.
Borç süreci
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine, 68 bin 257 çiftçinin borcu bulunuyor. Ancak 580 bin kefille, borçlu sayısı yaklaşık 650 bine çıkıyor. Çiftçilerin ana borcu 108 milyon YTL olmasına rağmen bu, miktar faizleriyle 278 milyon YTL’ye çıkıyor. Toplamda da 386 milyon YTL’ye tekabül eden bir borç stoku var.
Birbirlerine kefil olmak suretiyle kredi kullanan 775 bin çiftçiden 67 bini, kredi borcunu ödemedi. Kanun, borçlar tahsil edilinceye kadar kefalet sorumluluğu bulunan çiftçilerin borçlarının Hazine tarafından karşılanmasını öngörüyor.
Aynı düzenlemeyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerden her türlü ayni ve nakdi yardım, avans, sübvansiyon, prim gibi tarımsal destekleme ve kredi kullanılması işlemlerinde, çiftçi belgesi aranma zorunluluğu da ortadan kaldırılıyor. (İstanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Seçim öncesi indirimi etik buldu

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa