Fotoğraf: Evrensel

DİSK, hükümeti ILO’ya şikayet etti

DİSK’in sendikal hak ve özgürlükler önündeki engellere yönelik Uluslararası Çalışma Örgütü ‘ne rapor hazırladı.


DİSK’in sendikal hak ve özgürlükler önündeki engellere yönelik Uluslararası Çalışma Örgütü ‘ne rapor hazırladı.
DİSK’in 2006 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı başvuruda, 2002-2006 yılları arasında DİSK’e üye sendikaların 58 ilde, 339 işyerinde, 31 bin 230 işçiyi örgütlediğinin belirtildiği raporda, şunlara dikkat çekildi: “Bu çalışmada, 17 bin 33 üye kaydedildi. 4 bin 159 işçi sendikal nedenle işten atıldı. Bu işyerlerinden yüzde 70’inde toplusözleşme yetkisi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruldu. İşverenler, yapılan olumlu tespitlerin yüzde 99’una itiraz etti ve bu itirazlar sonrasında açılan yetki tespiti davaları, 6 ay ile 3 yıl arasında değişen sürelerde sonuçlandı.”
Türkiye’de sendikal hakların ILO standartlarına yükseltilmesine karşı en büyük engelin işveren örgütü TİSK’ten geldiğinin belirtildiği raporda, “Zira TİSK, 2003 yılında başlayan çalışmalara ve hazırlanan yasa taslaklarına karşı, ancak 28 Aralık 2006 tarihinde görüş bildirmiştir” denildi. Raporda, TİSK’in, ILO görüşleri doğrultusunda yapılmak istenen değişikliklerin neredeyse tamamına karşı çıktığı ifade edildi. ILO sözleşmesine rağmen çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını engelleyen yasal hükümlere dikkat çekilen raporda, “İşkolu, işletme ve işyeri barajları, sendikaya üyelik ve istifada noter şartı, uzun süren sözleşme yetki prosedürü, grev yasakları gibi somut hak ihlali örnekleri, hâlâ güncelliğini korumaktadır” denildi. Sendikaların kapatma ile karşı karşıya kaldığına da vurgu yapılan raporda, Gıda-İş ve Emekli-Sen’in bu durumda olduğu belirtildi. Daha önce de üye sendikalara benzer davalar açıldığı kaydedilen raporda, “Bu davalar, sendikaların faaliyetlerini serbestçe düzenleme, tüzüklerini serbestçe yapma, yöneticilerini serbestçe seçme hakkının ihlali niteliğindedir” denildi. Raporda, yürürlükte bulunan 2821 ve 2822 sayılı yasalardan kaynaklanan ihlallerin kaldırılması istendi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
www.evrensel.net