EGEÇEP, Ege’nin çevre sorunlarını açıkladı

19-20 Mayıs tarihleri arasında Çeşme’de gerçekleştirilen Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun (EGEÇEP) 7. Bölge Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı.


19-20 Mayıs tarihleri arasında Çeşme’de gerçekleştirilen Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun (EGEÇEP) 7. Bölge Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı. Dönem Sözcüsü Av. Arif Ali Cangı’nın imzasını taşıyan sonuç bildirgesinde Ege Bölgesi’nde yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekildi. Sorunların vakit geçirmeksizin çözümüne yönelik adımların atılmasının istendiği bildirgede Platform’un tespit ettiği sorunlar şöyle sıralandı:
 • Turizm Teşvik Kanunu’na dayalı olarak, kültürel ve doğal zenginliklerimiz, turizm adı altında 75 yıllığına yerli ve yabancı yatırımcılara pazarlanıyor. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda turizm tahsisleri derhal iptal edilmelidir.
 • Bergama-Ovacık Altın Madeni işletmesinde, şimdi de Havran’dan, Gümüşhane’den ve ülkenin başka yerlerinden getirilen toprakların ayrıştırılmasına başlanmıştır. Bergama’nın yok olmasına izin verilmemelidir.
 • İzmir’in su kaynaklarını kirleteceği kesin olan Efemçukuru Altın Madeni’nin faaliyete geçmesine izin verilmemelidir.
 • Açık ocakta siyanür yığın liçi yöntemiyle işletilen Kışladağ Altın Madeni işletmesi bölgede zaten az olan yeraltı sularını çekiyor. Bölgeyi susuzluk beklemektedir.
 • Turgutlu Çaldağı’nda sülfürik asitle işletilen nikel madeni, verimli tarım alanlarına büyük zararlar vermektedir.
 • İzmir’in Katı Atık Depo alanı Harmandalı’na çöp akışının durdurulması süreci hemen başlatılmalıdır.
 • İzmir Büyük Şehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içindeki tüm taşocakları ve kireçtaşı ocakları ivedilikle kapatılarak, mücavir alan içinde yeni ocaklar açılmamalıdır.
 • Menemen- Emiralem -Yamanlar -Taşbaşı mevkiinde planlanan kireç ocağı işletmesi, bölgenin su kaynakları ve tarım alanları için kirletici bir faaliyet olacaktır.
 • Karaburun Yarımadası’nda denizi kirleten, görsel kirlilik yaratan, turizm proje ve uygulamalarına zarar veren balık çiftlikleri kaldırılmalı, yeni ruhsatlar verilmemelidir.
 • On sekiz yıl önce, oluşan toplumsal direnç ve alınan yargı kararı sayesinde vazgeçilen Aliağa Termik Santralı’nın yapımı yeniden gündemdedir. Yeni Yatağan’lar yaratılmasının önüne geçilmelidir.
 • Bakanlık tarafından söz verilen gemi sökümünün AB ülkelerindeki standartlara ulaştırılması için gereken düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Her yıl haziran ayında başlayan Allianoi kazıları için henüz izin gelmedi. Kültür Bakanlığı 2007 yılı için başlama yazısını derhal göndermelidir.
 • Binyıllardır insanlığın doğal ve kültürel mirası niteliğini taşıyan Selçuk ve yöresindeki yaşam alanlarının yok edilerek, turizm rantına açılması için hazırlanan “Pamucak Revizyon İmar Planı” ve tahsisler iptal edilerek golf sahalarından vazgeçilmelidir.
 • Nükleer , yaşamı riske atmaktır. Bugünümüzü ve geleceğimizi karartmaya, çocuklarımızın, torunlarımızın yaşamını riske atmaya kimsenin hakkı yoktur. (İzmir/EVRENSEL)
  www.evrensel.net