Sokak lambası zammı Yeni hükümete kaldı

Genel aydınlatma veya sokak aydınlatmalarından kaynaklanan harcamaların abonelerin faturalarına yansıtılmasına dönük düzenlemenin, yeni kurulacak bakanlar kuruluna sunulacağı belirtildi.


Genel aydınlatma veya sokak aydınlatmalarından kaynaklanan harcamaların abonelerin faturalarına yansıtılmasına dönük düzenlemenin, yeni kurulacak bakanlar kuruluna sunulacağı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, söz konusu düzenlemede genel aydınlatma bedeli olarak konut abonelerinden 2 YTL, sanayi abonelerinden ise 5 YTL alınmasını öngörüyor. TBMM KİT Komisyonunun dünkü toplantısında, TEDAŞ’ın 2004-2005 hesaplarının görüşülmesi sırasında, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yetkilileri, kuruma ilişkin temennileri sırasında, TEDAŞ’ın genel aydınlatmadan kaynaklanan alacaklarına değindiler.
TEDAŞ gözetiliyor
Kurul yetkilileri, 2002 yılında Bakanlar kurulunun, sokak aydınlatması bedellerinin belediye sınırları içinde kalan yerleşim yerlerinde belediyeler tarafından, belediye alanı dışındaki yerleşim yerlerinde de il özel idareleri tarafından ödenmesi yönünde karar aldığı hatırlattılar.
Uygulamada ise genel aydınlatma bedellerinin önemli bir bölümünün belediyeler ve il özel idareleri tarafından ödenmediği, bu nedenle TEDAŞ’ın belediyelerden ve il özel idarelerinden kaynaklanan alacağının milyonlarca YTL’yi bulduğu ifade edildi.
Gelinen noktada bu sorunun TEDAŞ’a ilave ve mali bir yük getirmeyecek şekilde bir çözüme kavuşturulması, Hazine Müsteşarlığının önderliğinde ve konuyla ilgili kuruluşların katılımıyla yapılacak çalışmayla mümkün olabileceği şeklinde görüş belirtildi. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net