Bedri Rahmi’nin duvar resimleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mimarlar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği duvar resmi, mozaik, seramik, beton vitray gibi tekniklerle 1943-1975 döneminde gerçekleştirdiği mimari işleri, Sanal Müze’de sanatseverlerle buluşuyor.


Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mimarlar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği duvar resmi, mozaik, seramik, beton vitray gibi tekniklerle 1943-1975 döneminde gerçekleştirdiği mimari işleri, Sanal Müze’de sanatseverlerle buluşuyor. 90 imgelik retrospektif serginin yanı sıra, Eyüboğluların “Geleneksel Yazma Şenliği” de sergileniyor.
www.sanalmuze.org adresinden yayın yapan sitede düzenlenen sergide, Brüksel’deki uluslararası sergiden NATO Genel Merkezi’ne, Samatya SSK Hastanesi panosundan İstanbul sokaklarından rölyeflere kadar çok çeşitli işler var. Bu duvar resimlerinin özgün biçimlerine bugün ne yazık ki rastlamak mümkün değil. Sergi bu nedenle, özgün hali ile saklanamayan mozaik panoların ve 1950-70 döneminde sanatçı-mimar işbirliklerinin verimli ve nitelikli ortamını anımsatması açısından ilgi çekici.
Serginin küratörü Haşim Nur Gürel’in “Bedri Rahmi Eyüboğlu - Mimari İşler” ve Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Burcu Pelvanoğlu’nun “Cumhuriyet Dönemi Sanatı: Mimari-Resim-Heykel-Seramik İşbirliği” başlıklı metinleri, yine sitede izlenebiliyor.
1975 yılında kaybettiğimiz Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu, 13 Mart 1953’teki bir yazısında mimarı ile bütünleşen sanatçı işlerinin önemini şöyle vurgulamıştı: “Son yıllarda tamamiyle dal budak salan mimar ve ressam işbirliği fikri Amerika’da ve Avrupa’da tatbik edilmeye başlandı. Şurası muhakkak ki herhangi bir tabloya en güzel ışığı, en güzel ömrü, en büyük seyirci kalabalığını kısaca hayata karışma gücünü sağlayan mimaridir. Mimar eli değmedikçe resim bir göçebe hayat yaşamaya, daha doğrusu yaşamadan diri diri gömülmeye yahut da loş müze salonlarında uykuya dalmaya mahkumdur. Eğer bugün fotoğraflar ve renkli baskılar imdadımıza yetişmeseydi son asrın en kudretli ressamlarını nerede ve nasıl takip edecektik? Mimarın büyük kalabalıkların uğrak yeri olan yapılara bir daha yerini değiştirmemek üzere tespit ettiği tabloları, freskleri, mozaikleri herkes görebilirdi, fakat son yüzyıl içerisinde yapıdan ayrılıp kendi başına yollara düşen resim sanatı hakkında ancak fotoğraflar sayesinde doğru dürüst haberler alabildik. Düşünün bir kere, falanca ünlü ressam en güzel tablosunu falanca zengine satıyor. Resmi alan evlerinden birisinin duvarına asıp kapısını kitliyor ve seyahate çıkıyor. Sanatkarın senelerce çırpınarak yaptığı eser kapalı odaya diri diri gömülmüş oluyor. Eğer elde bir tek fotoğrafı da yoksa bu alışverişten kimsenin haberi olmuyor. Yalnız mimarın himmetiyle sanatkarın göz nuru hepimizin olabiliyor. Yapının bünyesine tam anlamıyla karışabilmesi için ressamların kullandığı iki çeşit malzeme var: Birisi fresk öteki de mozaik. Bu iki tarz da yapı durdukça dayanıyor.”
Sanal Müze’de bu serginin yer alacağı bölümde ayrıca, “Bedri Rahmi - Otoportreler 1938 – 1975”, “Eren Eyüboğlu 99 Yaşında – Kağıt Üzerine İşler”, “Bedri Rahmi Eyüboğlu Retrospektif Resim Sergisi”, “Eren Eyüboğlu Desen Sergisi”, “Eren Eyüboğlu Retrospektif Resim Sergisi” ve “Bedri Rahmi Eyüboğlu – Eren Eyüboğlu Tabak Üzerine Resimler” sergilerini de gezmek mümkün. (KÜLTÜR SERVİSİ)
www.evrensel.net