Fotoğraf: Evrensel

Polise sınırsız yetki Meclis’ten geçti

Polise sınırsız yetki tanıyan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda değişiklik öngören teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni yasaya göre, polis istediği zaman kişileri ve araçları durdurabilecek, arama yapabilecek


Polise sınırsız yetki tanıyan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda değişiklik öngören teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni yasaya göre, polis istediği zaman kişileri ve araçları durdurabilecek, arama yapabilecek. Yasa ile birlikte herkesin parmak izleri alınırken aynı zamanda polisin silah kullanma yetkileri de genişletildi.
Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek; kimliğinin veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek. Polis, durdurduğu kişi üzerinde şüphelenirse arama yapabilecek ancak bu amaçla kişinin üzerindeki giysinin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek. Durdurulan kişilerin belgesinin bulunmaması nedeniyle kimliği belirlenemeyen kişi tutularak, durumdan derhal cumhuriyet savcısı haberdar edilecek. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınacak ve gerekirse tutuklanacak.
Herkesin parmak izi alınacak
Polisin, parmak izi ve fotoğraf kaydı almasına ilişkin yetkisi yeniden düzenleniyor. Buna göre, polis; her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan, başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan, sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan diğer yabancı, gözaltına alınan kişilerin parmak izini alacak. Gönüllü olan kişilerden rızalarıyla alınacak parmak izleri de sisteme kaydedilecek. Alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileriyle birlikte, ne zaman ve kim tarafından alındığı belirtilerek, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanacak. Polis, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini karşılaştırmak amacıyla doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilecek. Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren 10 yıl; kayıt tarihinden itibaren 80 yıl geçtikten sonra sistemden silinecek.
İstediği yere girecek
Polis mülki amirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtlarını ve eşyasını arayacak; alınması gereken tedbirleri alacak, suç delillerini koruma altına alarak gerekli işlemleri yapacak.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde, özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde, halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde, idarecilerinin talebiyle öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede öğretim ve eğitim kurumunda, üniversitelerin kendi imkanlarıyla önlemesi mümkün görülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında rektör veya dekanın yardım talebiyle yüksek öğretim kurumlarının içinde, bunların yakın çevresi ile giriş ve çıkışlarında, umumi veya umuma açık yerlerde, her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda yapılabilecek.
İhtar yapmadan zor kullanabilecek
Polis, zor kullanmaya yetkili olacak. Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilecek.
Polis ihtar yapılmadan da zor kullanılabilecek. Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin edecek. Polis duraksamadan silahla ateş edebilecek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net