Usulsüzlük savcılığa bildirilmedi üstü örtüldü

Devlet hastanelerinin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sabahattin Aydın’ın eşi Sibel Aydın’ın eski ortağı olduğu Bilbest AŞ’ye yüzbinlerce YTL’lik ihalesiz iş vermesi”ne ilişkin tartışma yeniden Meclis gündemine geldi.


Devlet hastanelerinin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sabahattin Aydın’ın eşi Sibel Aydın’ın eski ortağı olduğu Bilbest AŞ’ye yüzbinlerce YTL’lik ihalesiz iş vermesi”ne ilişkin tartışma yeniden Meclis gündemine geldi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “soruşturma yaptıklarını ve hukuka aykırılık tespit etmediklerini” bildirdi. Bakan’ın bu açıklaması bir yıl önce çıkan Kamu İhale Kurumu kararındaki karşı oy yazısının ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Yazıda, bakanlığın soruşturmayı engelleyeceği belirtilerek, “Konunun cumhuriyet savcılıklarına bildirilmesi gerekir” denilmişti.
2006 yılının Mart ayında bir gazete “Karı-Koca AŞ” başlıklı bir haberle konuyu gündeme taşımış, Kamu İhale Kurumu da haberi ihbar kabul ederek, inceleme başlatmıştı. İncelemenin ardından Bilbest AŞ ile yapılan bazı sözleşmelerde hukuka aykırılıklar tespit eden Kamu İhale Kurumu, 24 Temmuz 2006 tarihinde “incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi” kararını almıştı. Kamu İhale Kurumu üyelerinden Bilal Karaca ise karara katılmadığını belirterek, şu karşı oy yazısını yazmıştı:
“Basında yer alan iddialar 2006 yılının 3. ayında yayınlanmış olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nca herhangi bir inceleme ya da soruşturma yapıldığına dair bir bilgi ve bulguya rastlanılmadığı, dolayısıyla bakanlığın konuyu araştırmak üzere bir irade ortaya koymadığı, sadece söz konusu gazete haberlerini tekzip etmekle yetindiği, bununla birlikte bakanlıkça bahsi geçen hastane yönetimlerine teşekkür yazılarının yazılmış olması, bakanlığın söz konusu olayın yeterince incelemesini ve soruşturmasını engelleyeceği, anlatılan nedenlerle tespit edilen aykırılıkların bakanlığa bildirilmesi etkin bir sonuç sağlayamayacağından mevzuata aykırılıkların yetkili ve görevli cumhuriyet savcılıklarına bildirilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum”.
Akdağ’dan ‘suç yok’ iddiası
Geçen ay görevinden ayrılan Kamu İhale Kurumu üyesi Bilal Karaca’nın ne kadar haklı olduğu önceki gün Meclis’te Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’nin görüşülmesi sırasında ortaya çıktı. CHP Milletvekili Mustafa Gazalcı, Sağlık Bakanı Akdağ’a, “Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’nın eşi Sibel Aydın’ın Bilbest AŞ’ye trilyonlarca liralık iş verilip verilmediğini” sordu. Akdağ, ise konuya ilişkin soruşturma yapıldığını ve soruşturma sonucunda usulsüz ve kanunsuz herhangi bir işlem tespit edilmediğini belirterek, “Soruşturma sonucunda herhangi bir suça rastlanmadığını” iddia etti. Böylece Kamu İhale Kurumu tarafından da belirlenen “hukuka aykırı uygulamaların” üstü örtülmüş oldu. Gazetemizin gündeme getirdiği Sağlık Bakanlığı’ndaki otomasyon yolsuzluğunda da benzer bir süreç yaşanmış, soruşturmalar Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a takılmıştı. (Ankara/EVRENSEL)
Pişkinlik tutanaklara böyle yansıdı
Mustafa Gazalcı: Daha önce çıkardığınız, dışarıdan bilgi işlemle ilgili, hastanelerin hizmet alabilmesine ilişkin genelgeniz sonucunda, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’nın eşinin ortak olduğu Bilbest adlı bir şirkete, milyonlarca, trilyonlarca liralık bir iş verdiniz mi? Elimde birtakım rakamlar var, soruyu uzatmamak için bunları okumuyorum.
Recep Akdağ: Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcılarımızdan biriyle alakalı olarak basında daha önce çıkan haberler, tarafımızdan, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafımızdan soruşturulmuş ve bu hususlar, soruşturmalar sonuçlanmış durumdadır.
Mustafa Gazalcı: Ne oldu sonucunda Sayın Bakan?
Recep Akdağ: Soruşturmalar sonucunda bir suça rastlanmamıştır.
Mustafa Gazalcı: İhale verilmedi yani.
Recep Akdağ: Ben şimdi detayını hatırlayamam, ama, soruşturmalar sonucunda usulsüz ve kanunsuz işleme rastlanmamıştır.
Onur Bakır
www.evrensel.net