Fotoğraf: Evrensel

Hakkımızı arıyoruz

Emeğin yüceliğine inanan tüm insanlara merhaba!


Emeğin yüceliğine inanan tüm insanlara merhaba!
Gazetelere bakıp okuduğum zaman inanın ki çok üzülüyorum. Çünkü emekten yana tavır koyan birkaç gazeteden başka hiçbirisi, maalesef ne emekten ne de emeğin E’sinden bahsediyor. Tamamen şu müteahhit şu partiden, şu fabrikatörler şu partiden… Tamam olsunlar da peki bu ülkeyi her koşulda ve yerde savunan, sırtında taşıyanlar yoklar mı? Yoksa varlar da biz mi göremiyoruz, görmek mi istemiyoruz?
Evet dostlar, baktığımızda birçok işyerindeki TİS görüşmelerini, birçok işyerinde grev kararının asıldığını görüyoruz. Emekçilerin dünyadaki haykırışlarını, emekçilerin bağımsızlık mücadelesini görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz. Yalnız maalesef ülkemizde kısmi olarak görüyoruz. İşyerimizde 6. ay süregelen TİS görüşmeleri var. Şu an grev kararını astık. Yasal haklarımızı kullanmak üzere eylemlere başlamış bulunuyoruz. Umarız ve dileriz ki TİS masada bitecek. Bitmediği takdirde demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Tüm emekçilerden, emekten yana tavrını koyan her kesimden destek bekliyoruz. Emekten yana olan herkesi işçi sınıfına olan inancımla selamlıyorum.
DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza DURAN (İZMİR)
www.evrensel.net