Bir Meclis böyle çalıştı

TBMM yoğun geçen bir dönemi daha geride bıraktı. Meclis, 22. Dönem’de 914 yasa çıkardı. Meclis’e söz konusu dönemde bin 109 tasarı sevk edilirken bunların 24’ü hükümetçe geri alındı, 1 tasarı ise reddedildi.


TBMM yoğun geçen bir dönemi daha geride bıraktı. Meclis, 22. Dönem’de 914 yasa çıkardı. Meclis’e söz konusu dönemde bin 109 tasarı sevk edilirken bunların 24’ü hükümetçe geri alındı, 1 tasarı ise reddedildi. 148 tasarı komisyonlarda, 140 tasarı ise Genel Kurul gündeminde kaldı. Meclis’e en çok 1. yasama yılında tasarı sevk edildi. 395 tasarının sevk edildiği ilk yılı 233 ile ikinci yıl, 211 tasarı ile üçüncü yıl, 145 tasarı ile dördünce yıl, 125 tasarı ile de beşinci yıl izledi.
Milletvekilleri 5 yılda bin 43 teklif verdi. Birinci yasama yılında 180, ikinci yasama yılında 137, üçüncü yasama yılında 265, dördüncü yasama yılında 284, beşinci yasama yılında ise 177 teklif verilirken; yasalaşan teklif sayısı 288’de kaldı.
Sezer 61 yasayı geri gönderdi
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 22. Dönem’de 61 yasayı bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e iade etti. Bunlardan 49’u ikinci kez görüşülüp yeniden sunuldu, 12 yasa ise Meclis gündeminde kaldı.
Anayasa Mahkemesi, çoğu CHP olmak üzere, Cumhurbaşkanı Sezer ve yargıdan gelen başvurular üzerine 53 yasayı iptal ederek yürütmesini durdurdu.
22. Dönem’de 13 soruşturma önergesi verilirken, 7’si ise kabul edildi. 7 önerge birleştirilerek 5 komisyon kuruldu. Bu dönemde, eski Başbakan Mesut Yılmaz, eski bakanlardan Hüsamettin Özkan, Recep Önal, Cumhur Ersümer, Zeki Çakan, Güneş Taner, Koray Aydın ile Yaşar Topçu, bu komisyon raporlarının kabul edilmesinin ardından Yüce Divan’a sevk edildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan (3), Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım (2), Enerji Bakanı Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile Dışişleri Bakanı Abdullah Gül hakkında verilen toplam 8 gensoru önergesinin tümü reddedildi.
Genel Kurul; 22. Dönem boyunca 598 gün toplanarak 3 bin 384 saat 19 dakika çalıştı. Genel Kurul, 19 gün toplanamazken, 126 birleşimde ise yeter sayı bulanamadığı için çalışmalarını sürdüremedi. (HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net