Çevre sempozyumu başlıyor

Çevre Mühendisleri Odası’nın sekreteryasını yürüttüğü TMMOB Çevre Sempozyumu, yarın Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda başlayacak. Sempozyumda, çevreyi değil rantı önemseyen egemen anlayışın karşısında kamu ve toplum


Çevre Mühendisleri Odası’nın sekreteryasını yürüttüğü TMMOB Çevre Sempozyumu, yarın Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda başlayacak. Sempozyumda, çevreyi değil rantı önemseyen egemen anlayışın karşısında kamu ve toplum yararını esas alan bir çevre politikasının ana hatları çizilecek.
“Sömürülmeyen bir dünya, temiz bir memleket özlemi ile” düzenlenen sempozyum iki gün sürecek. Sempozyumun ilk gününde açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ruşen Keleş, sempozyumun ana teması olan “Çevre Politikaları” konusuna ilişkin bir sunuş yapacak.
Sempozyumda, “Doğal Varlıklar”, “Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Politikaları”, “Çevre Sorunları ve Ülke Deneyimleri”, “Avrupa Birliği Süreci ve Çevre Politikaları”, “Çevre ve Toplumsal Hareketler” ve “Yerel Yönetimler ve Çevre” başlıklarını taşıyan 5 oturum yapılacak. Sempozyum, “Çevrenin Siyaseti mi, Siyasetin Çevresi mi” konulu forum ve sempozyum sonuç bildirgesinin okunması ile sona erecek.
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Ünlütürk gazetemize yaptığı açıklamada, sempozyumun TMMOB adına Çevre Mühendisleri Odası’nın düzenlediği ilk çevre sempozyumu olduğunu söyledi. Yerel, ulusal ve küresel ölçeklerde çevre sorunlarını irdeleyeceklerini belirten Ünlütürk, “Küresel gelişmelerin Türkiye’ye nasıl yansıdığına da bakacağız. Bunu yaparken egemen olanın dışında bir perspektiften hareket edeceğiz. Bugün hep G-8 ülkelerinin bu konuya ilişkin görüşleri duyuluyor. Buna karşı sempozyumumuzda, halktan yana politikalar sürdüren Küba ve Venezüella’nın temsilcileri, çevreye bakışlarını ve bu alandaki çalışmalarını anlatacak” dedi.
Kalkınma mı, çevre mi?
Ünlütürk, Türkiye’deki çevre kirliliğinden doğrudan etkilenen kesimlerin temsilcileri, yerel yöneticiler ve çevre mücadelesinde öne çıkan isimlerin de deneyimlerini sempozyumda paylaşacaklarını kaydetti. “Kalkınma mı, çevre mi” sorusuna da yanıt arayacaklarını bildiren Ünlütürk, “Çevreyi koruyarak kalkınmanın mümkün olduğunu anlatacağız. Neye, niye karşı çıktığımızı ifade edeceğiz. Çağdaş çevre politikasının nasıl olması gerektiğini anlatacağız” dedi. Ünlütürk, sempozyumdan çıkan sonuçları TMMOB kanalıyla ilgililerle paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.
www.evrensel.net