Hükümetten çiftçiye darbe

Hububat müdahale alım fiyatları açıklandı. Buna göre makarnalık buğday 440 YTL/ton, ekmeklik buğday ise 425 YTL/ton olarak belirlendi. Üreticiler ise düşük buldukları bu rakamlara tepki gösterdi.


Hububat müdahale alım fiyatları açıklandı. Buna göre makarnalık buğday 440 YTL/ton, ekmeklik buğday ise 425 YTL/ton olarak belirlendi. Üreticiler ise düşük buldukları bu rakamlara tepki gösterdi.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Şube Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenledi. Eker, geçen yıl makarnalık buğdayda 385 YTL/ton olan müdahale alım fiyatının bu yıl 440 YTL/ton, 375 YTL/ton olan ekmeklik buğdayın müdahale alım fiyatının da 425 YTL/tona yükseltildiğini bildirdi. Eker, ayrıca geçen yıl ton başına 35 YTL olan prim tutarının da 45 YTL’ye çıkartıldığını açıkladı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, hububat fiyatlarının maliyeti bile karşılamadığını belirterek “Gerekli düzenlemeler yapılmazsa piyasa fiyatları, TMO’nun altında kalır” dedi. Bayraktar yaptığı açıklamada, 2007 yılı ürünü buğday alım fiyatının (Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday Fiyatı) 42.5 YKr olarak açıklandığını, buğdaya kilo başına 4.5 YKr de prim verileceğini hatırlattı.
Maliyet 48 YKr
“TMO’nun bu fiyatı asgari fiyat olarak uygulaması ve baremlerle fiyatları düşürmemesi halinde, çiftçinin eline primle birlikte kilogramda 47 YKr geçecektir” diyen Bayraktar, TZOB olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda buğdayın maliyetinin zaten 48 YKr olduğunu kaydetti. “Birliğimizin belirlediği maliyet dikkate alındığında, primle birlikte çiftçinin eline geçen miktar, maliyeti bile karşılamamaktadır” diyen Bayraktar, bu durumda hiç olmazsa açıklanan fiyatın çiftçinin eline geçebilmesi için TMO’nun her şeyden önce etkin bir müdahale alım politikası izlemesi gerektiğini ifade etti.
Talepler
Bayraktar, hububat piyasasının düzenlenmesinin sadece fiyat açıklamakla mümkün olmadığını, bunun yanında alımlarda çiftçi kayıt sistemine dahil olma şartının aranmaması, kaç ton buğday alınacağının açıklanması, borsa alımlarında oluşabilecek kuyruklar da dikkate alınarak bu gibi yerlerde alım merkezlerinin açılması, alım fiyatlarının yanında satış fiyatlarının da mutlaka açıklanması gerektiğini vurguladı. “Ayrıca baremler dolayısıyla ürünün, bu fiyatların altında bir fiyatla çiftçiden alınması uygulamasına son verilmelidir” diyen Bayraktar, şunları kaydetti: “Açıklanan bu fiyatlar taban fiyattır. Piyasada oluşan fiyatlar, açıklanan fiyatların üzerinde oluşmalıdır. Bu düzenlemeler yapılmadığı takdirde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi piyasada oluşan fiyatlar TMO fiyatlarının altında kalacaktır. Son bir yılda gübrede yüzde 23-49, ilaçta yüzde 16 oranlarında artış olmuştur. Prim de dikkate alındığında buğday fiyatındaki artış ise yüzde 14.6 seviyesindedir.”
Çiftçinin enflasyonu
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin de genel enflasyon düzeyi baz alındığında, açıklanan buğday fiyatının 2006 yılı enflasyon oranının bir miktar üzerinde göründüğünü belirterek, “Ancak gerçek tablo ilk bakışta görünenden farklıdır” dedi. Yetkin, çiftçi açısından gerçek enflasyon oranının tarımsal üretimde ve kişisel tüketimde kullanılan malların fiyat artışlarıyla belirlendiğini kaydederek, bu açıdan bakıldığında 2002-2006 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde en temel iki girdi itibariyle bakıldığında, mazot fiyatlarında artışın toplam yüzde 146.7, gübre fiyatlarındaki artışında toplamda yüzde 115 olarak gerçekleştiği ancak, satış fiyatlarındaki artışın sadece yüzde 63 düzeyinde kaldığına dikkat çekti. İbrahim Yetkin, çiftçinin yıllardır sürekli gelir kaybına uğradığını bildirdi. (EKONOMİ SERVİSİ)
www.evrensel.net