AKP sağlık sistemini dumur etmeye niyetli

Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Altan Ayaz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Bakanı Köksal Aydın ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık-İş) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu


Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Altan Ayaz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Bakanı Köksal Aydın ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık-İş) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, AKP’nin seçimler öncesi TBMM’den geçirdiği yasalar ile halkın gözünü boyamaya, sağlık sistemini ise kaosa itmeye çalıştığını belirttiler.
TTB Genel Merkezi’nde dün düzenlenen basın toplantısında, ortak açıklamayı okuyan Ayaz, AKP’nin 4,5 yıldır sağlık hizmetlerini tümden piyasalaştırmaya çalıştığını, devletin, sağlık hizmetini özel sektöre devrederek yalnızca sağlık alanının denetlemesini sağlama niyetinde olduğunu bildirdi. Bu uygulamaların açılan davalarla kısmen engellendiğini, AKP’nin ise inadından vazgeçmeyerek, konuyu TBMM’ye tekrar taşıdığını kaydetti.
“Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”unun, taşeron şirketlerin sağlık hizmeti vermesinin önündeki engelleri kaldırdığını söyleyen Ayaz, SES’in açtığı dava sonucunda Danıştay’ın iptal ettiği hizmet satın alımlarının yasalaştırılarak, hastanelerde verilen sağlık hizmetinin bütüncül olmasını da zarar vereceğini aktardı.
Fazla kar anlayışı
“Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yap-işlet-devret modelini uygumalaya sokulmak istendiğinin altını çizen Ayaz, kanunla daha fazla kar etme anlayışının sağlık sistemine yön vermesinin yaşanacağını bildirdi. Bu durumu AKP’nin siyasi rant oyunu mu, diye soran Ayaz, kamu kurumu olmayan yerlerin denetiminin hangi kurallara bağlı yapılacağını da merak ettiklerini bildirdi.
“Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği” ve “Sağlık Uygulama Tebliğ” ile sevk zincirinin bütünüyle ortadan kaldırılmak istendiğine dikkat çeken Ayaz, halkın sağlık sistemi hakkında az bilgi sahibi olmasını AKP’nin değerlendirerek, popülist yaklaşımlarla halkı kandırmak istediğini belirtti. Yapılmak istenenin özel hastanelerin sağlıktaki payının ve karının artması olduğunu kaydeden Ayaz, “sağlık hizmetlerini piyasacı anlayışlara teslim eden AKP’nin sandığa gömülmesini diliyoruz” dedi.
Köksal Aydın ise dört buçuk yıllık AKP iktidarının 70 milyonun sağlığını değil, özel sektörün karını düşünerek yasa çıkardığını bildirdi. Köksal, halkın eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti almasını istediklerini, bunun sevk zinciri olmaksızın ise gerçekleşemeyeceğini söyledi.
Arzu Çerkezoğlu, bugün hastanelerde taşeron firmaların fiilen sağlık hizmeti verdiğini, yapılmak istenenin kanun haline getirilerek meşrulaştırılmaktan ibaret olacağını ifade etti. Hastanelere temizlik şirketlerinin önce sokulduğunu ardından sağlık hizmetlerinin de parçalanarak adım adım özel sektöre devredildiğini bildiren Çerkezoğlu, sağlık çalışanlarına hukuksuzluğun dayatıldığını dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net