Devlet hastanelerini çökertme protokolü

İzmir Tabip Odası Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları arasında 1 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan protokolün “sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin iflasını gösteren bir Morotoryum olduğunu açıkladı.


İzmir Tabip Odası Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları arasında 1 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan protokolün “sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin iflasını gösteren bir Morotoryum olduğunu açıkladı.
İzmir Tabip Odasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuyla ilgili bilgi veren Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner protokolle, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından 31.12.2006 tarihine kadar anılan tedavi hizmetlerine ait borçların, hastanelere ödenmekten vazgeçildiğini aktardı. Protokolle alınan bu kararın kamu hastanelerini çok zor bir duruma düşüreceğini belirterek, bunun Sağlık Bakanlığı’nın “Sözde Aile Hekimliği Projesi” ile birinci basamak sağlık hizmetlerini sürüklediği karmaşadan sonra sıranın tekrar hastanelere geldiğini göstermektedir. Bu kararın “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin adeta Moratoryum ilan ederek iflas bayrağı çekilmesi anlamı taşıdığını dile getiren Kaptaner, “Bu proje aslında kamu hastanelerini döner sermayeli işletme haline getirmeyi hedeflemektedir. (tm)demeleri durdurulan kamu hastaneleri hizmet veremez hale getirilirken, devletin kaynakları yurttaşların başvuracağı özel sağlık kuruluşlarına aktarılacaktır. Bu politika kamu sağlık hizmetlerini çökertecektir” diye konuştu. Bu yaklaşımın sağlık harcamalarını olağanüstü arttıracağı uyarısında bulunan Kaptaner, sonuç olarak yurttaşların “Katkı payı” ödemelerinin de artacağını söyledi.
Trilyon YTL’lik alacaklar
Sağlık Bakanlığı’nın SSK hastanelerini devralma politikasının da bütün iddiaların aksine iflas ettiğinin ortaya
çıktığına vurgu yapan Kaptaner, protokol sonrası İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 10.5 milyon YTL (10.5 trilyon TL), İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (eski Bozyaka) 10, milyon YTL (10. trilyon TL) ve Alsancak Devlet Hastanesi’nin 12 milyon YTL (12 trilyon TL) alacakları iptal edildiği bilgisini verdi.
“Yurttaşlarımızın kamu hastanelerindeki hizmetlerde yaşadıkları sıkıntıların esas sorumluları böylece ortaya çıkmaktadır. Bu sorumlular hastanelerin kaynaklarını kesenlerdir” diye konuşan Kaptaner, “Yurttaşlarımıza sağlık haklarına sahip çıkmaları ve sorumlulardan hesap sormaları çağrısı yapıyoruz. Bu protokol. iptal edilmez ve hastanelerin parası ödenmezse hastane hizmetlerindeki aksamaları ve yetersizlikleri hep birlikte izleyeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net