CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

CHP, 5661 sayılı ‘’Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı ve Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkındaki Kanun’’ ve 5652 sayılı ...


CHP, 5661 sayılı ‘’Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı ve Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkındaki Kanun’’ ve 5652 sayılı ‘’Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun’’un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, 136 CHP milletvekili adına hazırlanan dava dilekçesini Anayasa Mahkemesi’ne sundu. Söz konusu kanunda, ‘’Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kayıt sisteminde kayıtlı çiftçilerden, çiftçi kayıt belgesi aranmayacağına ilişkin’’ düzenlemeye yer verildiğini dile getiren Koç, ‘’Kanunun 2. ve 3. maddeleriyle, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği (TZOB) maddi imkanlardan yoksun bırakılarak, görevini yapamaz duruma getirilmek isteniyor. Benzer süreci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nda yapmışlardı. Seçilme ve seçme hakkı bakımından bu Anayasa Mahkemesi’nden dönmüştü. Şimdi Ziraat Odaları Birliği’nin hakkını teslim etmek gerekiyor’’ diye konuştu.
Koç, tarımda yaşanan olumsuzluklara karşı sesini yükselten BirliK’in, maddi kaynaklarının yasa çerçevesinde kesilerek cezalandırılmak istendiğini öne sürdü. ‘’İptali istenen kanun hükümlerinin kamu yararına yönelik olmadığını ve Anayasaya aykırı olduğunu’’ ifade eden Koç, söz konusu yasalarla ilgili iptal ve yürürlüğün durdurulmasını talep ettiklerini kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net