Kamplaşmaya hayır

Bazı sendika ve emek örgütü yöneticileri, askerin ‘refleks gösterin’ çağrısına tepki göstererek, barış ve kardeşlik çağrısı yaptılar


KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, gericiliğin ve ırkçılığın çözümünün özgürlüklerin genişletilmesi olduğunu söyledi. Siyasi partilere, seçim döneminde kamplaşma ve ayrışmayı körükleyen söylemden kaçınma çağrısı yapan Tombul, siyasi partiler ve seçim yasalarının da derhal değiştirilmesini istedi.
KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, TTB MYK üyesi Ali Çerkezoğlu, Türk Diş Hekimleri Birliği MYK üyesi Süha Alpay, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün dün ortak basın toplantısı düzenleyerek, “nasıl bir Türkiye istediklerini” açıkladılar. Toplantıda ortak açıklamayı yapan Tombul, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, siyasette, ekonomide, sokaklarda ve toplumsal yaşamın her alanında gerilim ve krizin tırmandığını söyledi. Bu gerilimin, toplumun iradesini parlamentoya yansıtmayan seçimle de geçici düzenlemelerle aşılamayacağını kaydeden Tombul, “Krizi aşmanın yegane yolu, ‘darbe hukuku’nun ve ülkemizde yarattığı toplumsal, siyasi ve ekonomik erozyonun yaşamımızın her alanından çıkarılmasıdır” dedi.
Acil demokrasi
Siyasal krizin çözümü olarak “her alanda köklü, demokratik dönüşümün sağlanmasını” gösteren Tombul, acilen demokratikleşme sürecinin başlatılmasını istedi. Bunun için de seçim sistemi ve siyasi partiler yasasının derhal değiştirilmesi, temsil sisteminin yasaklardan ve eşitsizliklerden arındırılarak demokratik bir içerikli yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Tombul, ekonomik alandaki krizin kaynağının da halkı yok sayan, emekçilerin taleplerini duymayan, yoksulların yaşam hakkını görmezden gelen neoliberal ekonomik politikalar olduğunu söyledi.
Toplumda yayılan tek tipliliğin, bir arada, dostça yaşama kültürünü yok ettiğini, ırkçı-şoven bir anlayışla farklı kimliklerin toplumsal ve siyasal yaşamda kendisini ifade etmesinin engellendiğini kaydeden Tombul, “Her türden etnik, dini, cinsiyet vb. kimliklerin özgürce yaşanabildiği, farklı kültürlerin, düşüncelerin kendini ifade olanaklarının yaratıldığı, özgürlükçü bir laiklik anlayışının egemen olduğu, bir arada, kardeşçe yaşama kültürüyle yoğrulmuş bir ülke, toplumsal barış ve huzurun tek reçetesidir” dedi.
‘Şiddet çözüm değil’
Son günlerde, ülkenin dört bir tarafının, yeni cenazelerle sarsıldığını, ağlayan tüm anaların acılarının yüreklerini yaktığını kaydeden Tombul, 20 yılı aşkın sürecin bu sorunun şiddete dayalı politikalarla çözülemeyeceğini gösterdiğini, çözümün barışçıl ve demokratik yöntemlerle olacağını dile getirdi. Şiddet ve gerilim ortamlarının yarattığı kitlesel kamplaşmaların ülke ve insanlar yararına olmadığına vurgu yapan Tombul, “kitlesel refleks” çağrıları ile toplumu kamplaştırma ve kitlesel çatışma ortamı yaratma yerine, kardeşçe, bir arada yaşama ikliminin yaratılması gerektiğini söyledi.
AKP’nin bir yandan demokrasicilik oynarken, polisin görev ve yetkilerini düzenleyen yasada olduğu gibi antidemokratik uygulamaları da geçirdiğini kaydeden Tombul, dayatılan sahte çözüm oylarının çıkmaz yol olduğunun altını çizdi.
İsmail Hakkı Tombul tüm partileri, seçim döneminde kamplaşma ve ayrışmayı körükleyen söylemden uzak durmaya, temel sorunların çözümüne ilişkin somut projelerle halkın oyunu talep etmeye çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net