‘Sendikalar, çevre sorununa duyarlı olmalı’

TMMOB Çevre Sempozyumu sonuç bildirgesinde, sempozyumdaki tartışmalarda “çevre sorunlarıyla yüzleşmenin ötesinde, önce doğa önce insan anlayışı ile mücadele etme” fikrinin ortaya çıktığı belirtilerek, işçi sendikalarına, üretici


TMMOB Çevre Sempozyumu sonuç bildirgesinde, sempozyumdaki tartışmalarda “çevre sorunlarıyla yüzleşmenin ötesinde, önce doğa önce insan anlayışı ile mücadele etme” fikrinin ortaya çıktığı belirtilerek, işçi sendikalarına, üretici örgütlerine ve meslek kuruluşlarına bu soruna duyarlı olma çağrısı yapıldı.
Ankara’da hafta sonu düzenlenen sempozyumun sonuç bildirgesinde, çevre sorununun “politik” yansımaları ile birlikte ele alınması gerektiğinin altı çizilerek, “TMMOB’daki bilgi birikiminin, yıllar içinde oluşmuş politika ve yaklaşımların çevre sorunları alanındaki yansımalarının toplumla buluşması ve bu noktada geleceğe, yaşama dair ortak karar ve politikaların oluşturulması yönünde, sempozyumla birlikte önemli bir adım atılmıştır” denildi.
Sempozyumda değişik ülke deneyimleri ile Türkiye’nin karşılaştırılması olanağının yaratıldığına değinilen bildirgede, Küba ve Venezüella deneyimlerinin; “çevrenin, bir ülkenin toplumsal gelişmişliği ve geleceği için en önemli ve yaşamsal olgu” olduğu gerçeğini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.
Bildirgede, çevre örgütlenmesi ve mevzuatının; katılımcı bir çevre yönetimi, toplumsal değerleri ve doğal varlıkları önemli ve öncelikli kılan bir çevre politikası ile mümkün olabileceğine vurgu yapılarak, bu temel politikanın, gelecek kuşakların hak ve değerlerinin korunması, geliştirilmesi açısından da kaçınılmaz olduğu belirtildi. Sermaye birikiminin, evrensel ve ülkesel özelliklerinin emek ve doğa sömürüsü olduğuna dikkat çekilen bildirgede, “Çevre koruma kaygısı ve etkinlikleri, emeğin ve doğanın kullanımıyla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili tüm yaşama alanlarına içselleştirilmelidir. Bu gereğin öncelikli koşulu, siyasetin dışlanması değil siyasetin dönüştürülmesidir. Başta işçi sendikaları, üretici örgütleri ve meslek kuruluşları olmak üzere tüm yaşam savunucuları, uğraşlarını bu doğrultuda yoğunlaştırmalıdır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net