13 Haziran 2007 00:00

HUKUK KÖŞESİ

SORU: Geçtiğimiz hafta içinde çalıştığımız fabrikanın patronu, ücretlerimize zam yaptı. Ancak, bu zam çok azdır ve ihtiyacımıza uygun nitelikte değildir. Bu durumda yani zammın az olması sebebi ile iş akdimizi feshedersek, kıdem ...

Paylaş

SORU: Geçtiğimiz hafta içinde çalıştığımız fabrikanın patronu, ücretlerimize zam yaptı. Ancak, bu zam çok azdır ve ihtiyacımıza uygun nitelikte değildir. Bu durumda yani zammın az olması sebebi ile iş akdimizi feshedersek, kıdem tazminatımızı alabilir miyiz?
İşveren ‘münasip’ zam yapmalıdır
CEVAP: Ücretin yüksekliği, toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçiler ile bundan yararlanmayanlar bakımından, değişik kaynaklara göre belirlenir. İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden yararlanan bir işçi söz konusu olduğunda, ücretin yüksekliği öncelikle toplu iş sözleşmesi, sonra (bireysel) iş sözleşmesi ve bunlar olmadığında da yasa hükümlerine göre belirlenecektir. Toplu iş sözleşmesinden yararlanmayan işçiler bakımından ise; bu sıra değişmekte, önceliği taraflar arasındaki (bireysel) iş sözleşmesi hükümleri almaktadır. Dolayısıyla işveren yapacağı zam miktarı konusunda tamamen kendi isteğine göre serbest değildir. İşverenin zam konusundaki takdir hakkı münasip nitelikte olmalıdır. Ancak ücret artışları, işçinin yararına olarak kabul edilmektedir.
Yargıtay vermiş olduğu bir kararında, toplusözleşmeden kaynaklanmayıp tamamen işverenin isteğine bağlı bir husus olarak yapılan zammının yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek işçinin iş sözleşmesinin feshinin haklı görülemeyeceğine karar vermiştir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus yapılan zammın münasip nitelikte olup olmadığıdır.
Avukat Devrim Avcı
ÖNCEKİ HABER

AKP’ye tasdikname verildi!

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa