Sur Belediye Başkanı görevden alındı

Diyarbakır’ın Sur Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş görevinden alındı, belediye meclisi ise feshedildi.


Diyarbakır’ın Sur Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş görevinden alındı, belediye meclisi ise feshedildi. Demirbaş bugün basın açıklaması yapacak. Bakanlık talebiyleİçişleri Bakanlığı’nın, “Hizmetlerinde çok dilli belediyecilik kararı alan’’ Sur Belediye Başkanının görevden alınması ve Belediye meclisinin feshi talebini değerlendiren Danıştay 8. Ceza Dairesi, Demirbaş’ın başkanlığının düşürülmesine ve belediye meclisinin feshine karar verdi.
Kararda, “Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında yayın yapılmasına, bu dil ve lehçelerin öğretilmesi için özel kurslar açılmasına olanak sağlayan yasal kuralların keyfi bir biçimde genişletilerek resmi kurumlarca Türkçe yerine bilgilendirme dili adı altında veya 'çok dilli belediyecilik' gerekçesiyle resmileştirilmesi anayasal ve yasal kurallara açıkça aykırılık teşkil etmektedir.” denildi. 2005 yılında Sur Belediyesi belde halkının yüzde 24’ünün Türkçe, yüzde 72’sinin Kürtçe, yüzde 4’ünün Arapça ve yüzde 3’ünün de Süryanice-Ermenice konuştuğu tespit etmiş, hizmetlerin farklı dil, din ve kültürlerde yapılmasına karar vermişti.
‘Karara itiraz edeceğiz’
Avukatı Cihan Aydın ise karara itiraz edeceklerini belirterek,“TRT'de bile Kürtçe yayın yapılıyor. Karar demokrasi ve hukukun üstüğüne karşı. Bu durumu uluslararası alanlara taşıyacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net