Giderayak sağlığı kaosa sürüklediler

İstanbul Tabip Odası’nda bir araya gelen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri, yaptıkları basın açıklaması ile AKP Hükümeti’nin giderayak, sağlık alanını kaosun içine sürüklemeye dair kararlar aldığını söylediler


İstanbul Tabip Odası’nda bir araya gelen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri, yaptıkları basın açıklaması ile AKP Hükümeti’nin giderayak, sağlık alanını kaosun içine sürüklemeye dair kararlar aldığını söylediler. AKP Hükümeti’nin sağlık alanında yaptıklarını, diğer siyasi partilerin sağlık alanındaki sorunların çözümüne dair önerilerini anlatan “Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası: AKP” adlı bir kitapçık çıkardıklarını ve siyasi partilere yol göstermesi açısından kendilerinin önerilerine de bu kitapçıkta yer verdiklerini söylediler.
4.5 yıldır iktidarda olan AKP Hükümeti’nin, şu ana kadar çıkarttığı yasaların ve sağlık alanına dair aldığı kararların altında sağlığı özelleştirme isteminin olduğunu vurgulayan TBB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy; AKP’nin bu nedenle Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uygulamaya çalıştığını söyledi. Devletin sağlık hizmeti sunumundan çekilerek sadece denetleyen ve politika üreten olması, sağlık hizmetlerinin piyasa tarafından sunulması anlamına gelen birçok düzenlemenin AKP Hükümeti döneminde gündeme geldiğini kaydeden Gürsoy, “Bunlardan bazıları bizlerin çabaları ve hukuki engeller dolayısıyla hayata geçemezken bazıları ise gerçekleşti. Ancak genel seçimlere kısa bir sürenin kaldığı şu günlerde, AKP Hükümeti’nin kendi ilan ettiği programını da bir tarafa bıraktığı, popülist bir anlayışla bazı düzenlemelere girdiği, sağlık ortamını bütünüyle kaotik bir hale çevirerek pazarı genişletmeye çalıştığı görülmektedir. AKP giderayak sağlığı kaosa itiyor” dedi.
Bu duruma seyirci kalınamaz
AKP’nin, sağlık alanında 4.5 yıldır değişik gerekçelerle uygulamaya koyamadığı düzenlemeleri genel seçim öncesi yasalaştırdığını ifade eden Gençay Gürsoy, “Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen Genel Sağlık Sigortası, Maliye Bakanlığı genelgesi ile uygulamaya konulmak istenmektedir. Sağlık hizmet sunumu, taşeron şirketlerin insafına bırakılmaktadır. Bu duruma seyirci kalınamaz. 4.5 yıldır olduğu gibi bizler yine sağlık hakkı mücadelemizi sürdüreceğiz. Beklentimiz, yaklaşan seçim öncesinde vatandaşların, tüm bu sağlığı piyasalaştırıcı uygulamaları görerek seçimlerde tercihini buna göre yapmasıdır. İnanıyoruz ki bu piyasacı anlayış sandığa gömülecektir” şeklinde konuştu. Gürsoy, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hazırlanan tebliğlerle ilgili olarak kurumlarla toplantılar yapıp görüşlerini aktardıklarını, ancak görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)
TTB’den sorular
Yap-işlet-devret modelinin sağlık alanında uygulanmasının önünü açan “Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı”nın kurulmasını öngören yasa ile birlikte, kamunun kâr aramaksızın hizmet vermesinin ortadan kaldırıldığını vurgulayan Gürsoy, bu durumun akıllara şu soruları getirdiğini belirtti:
lSağlık Bakanlığı’nca tahsis edilen arsalara özel sektörce inşa edilen hastanelerin kiralanması yoluna gidileceğine göre, kazanç beklentisi olmaksızın bu işe soyunacak özel girişimci nereden bulunacaktır?
lŞimdiye dek kamu tarafından sunulan hizmete kâr payı eklenecek ve hizmet pahalılaşacaktır, bunun faturasının da vatandaştan toplanan primlerle oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödeneceği göz önüne alındığında, kamunun bu işten yararı ne olacaktır?
  • Sağlık Bakanı siyasi bir partiye mensup olduğuna göre, Bakanlığın hizmeti kiralayacağı kesimlerin kendi yandaşları olacağını tahmin etmek, bugüne kadar AKP uygulamalarına bakıldığında güç değildir. Siyasi tercihleri bilinen AKP, hangi gruplara rant aktarmayı düşünmektedir? Yeni Ali Dibo’lar mı yaratılacaktır?
  • Kamu kurumu olmayan bu yerlerin denetimi hangi kurallar esasına göre yapılacaktır? Kiralanan tesislerde, çalışanların statüsü ne olacaktır? 657 sayılı Yasa’da geçen kurallar ve haklar, bu işletmelerde çalışacak olanlar için de geçerli olacak mıdır?
    www.evrensel.net