Otoparka mahkeme engeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’ta yapımına başladığı yeraltı otoparkına karşı açılan davadan, yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Yapılacak yeraltı otoparkı ile ilgili bilim adamlarının hazırladığı bilirkişi raporunu ...


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’ta yapımına başladığı yeraltı otoparkına karşı açılan davadan, yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Yapılacak yeraltı otoparkı ile ilgili bilim adamlarının hazırladığı bilirkişi raporunu inceleyen İzmir 1. İdare Mahkemesi, yapının, 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu belirledi. Önerilen yeraltı otoparkının Kültürpark’ın yeşil alan olarak işlevini olumsuz etkileyeceğini belirten mahkeme heyeti, yapının şehircilik ve kentsel koruma ilkelerine ve kamu yararına da aykırı olacağını belirtti.
Konu ile ilgili Kültürpark içerisinde bulunan otopark şantiye alanı önünde açıklama yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ve EGEÇEP, alanın İzmir içindeki yoğun yapılaşmadan bugüne kadar az da olsa korunabilmiş ender yeşil alanlardan biri olduğunu hatırlattı. Basın açıklamasında konuşan TMMOB İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, bütün itirazlara ve hukuk sürecine rağmen inşaatın devam ettirildiğini belirterek, Kültürpark’ın amacı dışında kullanılmasına son verilmesini istedi. Çiftçi, inşaat alanının derhal eski haline getirilerek rehabilitasyon çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirtti. Yürütmeyi durdurma davasının taraflarından olan Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Dönem Sözcüsü Avukat Arif Ali Cangı ise otopark inşaatına yaptıkları itiraz sonuçlanmadan ihaleye çıkıldığını ifade ederek “Hiç olmazsa mahkemenin yürütmeyi durdurma konusundaki kararının beklenmesini istemiştik, ancak çığlığımız duyulmadı. Yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte, hukuka aykırı işlem nedeni ile ortaya kamu zararı çıktı. Zararın, buna yol açan kamu görevlilerinden tahsil edilmesi gerekiyor” dedi. Avukat Senih Özay da verilen yürütmeyi durdurma kararının, en fazla 30 gün içinde uygulanması gerektiğini ifade etti. (İzmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net