Sezer’den iade

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5682 sayılı ‘’Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’u, bir kez daha görüşülmesi için TBMM’ye geri gönderdi.


Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5682 sayılı ‘’Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’u, bir kez daha görüşülmesi için TBMM’ye geri gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sezer’in, 5682 sayılı “Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu”u Anayasa’nın 89 ve 104. maddeleri uyarınca TBMM Başkanlığı’na geri gönderdiği bildirildi.
Kanun, Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için öngörülen 120 günlük süreyi 45 güne indiriyordu.
Anayasa için karar bugün
Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini ve seçimlerin 4 yılda bir yapılmasını öngören Anayasa Paketi’ni bugün esastan görüşecek.
CHP, paketin, genel seçimlerin dört yılda bir yapılmasını öngören ilk maddesinde karar yeter sayısı olmadığı gerekçesiyle iptal davası açmıştı.
Cumhurbaşkanı Sezer de paketi halkoyuna sunarken aynı zamanda da Anayasa Mahkemesi’nde dava açacağını bildirmişti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net