Hekimlere gözdağı sürgünü

Ankara Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sendikalaştıkları için işten atılmak istenen ve direnişe geçen taşeron temizlik işçilerine destek veren iki doktor ve bir hemşire sürüldü.


Ankara Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sendikalaştıkları için işten atılmak istenen ve direnişe geçen taşeron temizlik işçilerine destek veren iki doktor ve bir hemşire sürüldü.
Direnişteki işçilerin, hastane önündeki oturma eylemi yedinci günü geride bırakırken, üzerlerindeki baskı da artmaya başladı. Şirket yöneticileri ile ortak davranıp, işçilerin haklarına gasp edilmesine göz yuman hastane yönetimi, bu sefer de işçilere destek verenleri bir doktor, bir fizyoterapist doktor ve bir hemşireyi Gazi Hastanesi’ne görevlendirdi. İşçiler ise sorunların ve hukuksuzluğun çözüleceği yerde, daha da büyütülmesine tepki gösterdiler.
Hastane önünde dün yapılan eylemde, işçiler yine yönetimi hedef gösterdiler. Sürülen üç memur da eyleme katılarak, her şeye rağmen desteklerini işçilerden esirgemediler. Dün yapılan eyleme KESK Ankara Şubeler Platformu üyeleri de katıldı. İşçiler, kamu emekçilerini, “Yaşasın sınıf dayanışması” ve “İşçi-memur elele, ortak mücadeleye” sloganlarıyla karşıladılar.
KESK Ankara Şubeler Platformu Sözcüsü Abdullah Çiftçi, eğitim ve sağlığın piyasalaştırılması sonucu hem insanların daha iyi hizmet almasının engellendiğini, hem de bu alanda taşeron uygulamalarıyla çalışanların işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Çiftçi, hastane yetkililerine, “Derhal yasaları uygulayın ve insanları daha fazla mağdur etmeden sendikalı ve örgütlü işçiler olarak işe dönmelerini sağlayın” dedi.
KESK Örgütlenme Sekreteri Fevzi Ayber ise hastane işçilerine, 200 yıl önceki çalışma koşullarının dayatılmasına tepki göstererek, işçilerin sadece ekmeklerine değil, sağlık hakkına da sahip çıktıklarını söyledi. Ankara Tabip Odası Başkanı Önder Okay da halkın sağlık hakkına sahip çıkan işçilere teşekkür etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net