Fotoğraf: Evrensel

Türkiye: ‘Güneş ülkesi’

TMMOB’a bağlı Makine Mühendisleri Odası’nın (MMO) 8-10 Haziran 2007 tarihlerinde Mersin’de düzenlediği Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu’nun sonuç bildirgesinde, yöneticilere önemli uyarılar yer aldı.


TMMOB’a bağlı Makine Mühendisleri Odası’nın (MMO) 8-10 Haziran 2007 tarihlerinde Mersin’de düzenlediği Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu’nun sonuç bildirgesinde, yöneticilere önemli uyarılar yer aldı.
Enerji açısından yüzde 74’ler gibi yüksek oranda dışa bağımlı olan Türkiye’nin, 2006 yılında enerji ithalatı için 28.5 milyar dolar ödediği, bunun da toplam ihracatın dörtte birine denk geldiği vurgulanan bildirgede, gerekli önlemlerin alınmaması halinde gelecekte enerji darboğazı ile karşı karşıya kalınacağı uyarısı yapıldı. “Güneş ülkesi” denilebilecek Türkiye’de yıllık ortalama güneşlenme süresinin 2 bin 640, günlük ortalama 7.2 saat olduğunun altı çizilen bildirgede, veriler, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli açısından zenginliğinin göstergesi olarak nitelendirildi. Güneş enerjisi potansiyelinin zenginliğine karşın, yalnızca 3.5-4 milyon konutta güneş enerjili sıcak su sisteminin bulunduğu vurgulanan bildirgede, bu sistemlerin maliyetinin 500-600 milyon dolar, katkısının ise 3-3.5 milyar dolar ısıl enerji olacağı dile getirildi.
Bildirgede, dışa bağımlı enerji politikalarından vazgeçilmesi, MMO ve ilgili tarafların temsil edileceği bağımsız enerji enstitüsü kurulması, güneş enerjisi kullanımını teşvik eden yasa ve düzenlemelerin çıkarılması, AR-GE faaliyetlerine hız verilmesi önerileri sıralandı.
Bildirgede güneş kolektörleri ve aksesuvarlarında KDV’nin düşürülmesi, düşük gelir grubundakilere sıcak su elde edilmesine yönelik sistemlerin kamu desteği ile sağlanması istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net