Fotoğraf: Evrensel

EMEP ‘barış, kardeşlik ve insanca yaşam’ dedi

Türkiye genelinde 44 ilde, parti adı ve amblemi ile seçimlere giren Emek Partisi (EMEP), seçim bildirgesini açıkladı. Emekçilere “barış, kardeşlik, halkçı ekonomi” öngören EMEP, tüm çalışanlara son 5 yıldaki büyüme oranında yüzde 30 refah payı zam yapma sözü verdi.


Türkiye genelinde 44 ilde, parti adı ve amblemi ile seçimlere giren Emek Partisi (EMEP), seçim bildirgesini açıkladı. Emekçilere “barış, kardeşlik, halkçı ekonomi” öngören EMEP, tüm çalışanlara son 5 yıldaki büyüme oranında yüzde 30 refah payı zam yapma sözü verdi.
EMEP Genel Başkan Vekili Haydar Kaya, partilerinin seçim bildirgesini dün basın toplantısı ile açıkladı. Türkiye’nin, “Bir avuç tuzu kuru dışında, işsiz, aç, yoksul ve yaralı bir halkla” seçime gittiğini, üstelik normal koşullarda yapılan bir seçim olmadığını kaydeden Kaya, “Darbe tehdidi Demokles’in Kılıcı gibi halkın başında sallanıyor” dedi.
Müdahalenin yalnız darbe tehditleri ile sınırlı olmadığını, halka laik-şeriatçı kamplaşması dayatıldığını, “kırk katır ile kırk satır” arasında tercihe zorlandığını belirten Kaya, bölünmenin ırkçı milliyetçilikle, halkın Kürtler ve Türkler olarak birbirine düşürülmesiyle perçinlenmek istendiğinin de altını çizdi. Eskiden halkı “sağcı-solcu” diye bölenlerin artık aynılaştığını, akşam sağcı yatanın sabah solcu olarak kalktığını, AKP’nin solcu, CHP’nin sağcı transferler yaparak, MHP ile yakınlığını açıklayarak birbirinin kopyası haline geldiklerini dile getiren Kaya, “Tümü Amerikancı, NATO’cu; emperyalizmle işbirliği dayatıyor” dedi. Kaya tüm partilerin, IMF’ci, özelleştirmeci, eğitim ve sağlık dahil her şeyin ‘piyasa’ya, yerli ve yabancı tekellere peşkeş çekilmesinden yana olduğunu vurgulayarak, “Seçim, egemenlerle geleceğini kurmak isteyen halk arasında bir mücadele olacak” dedi. Kaya, ortak bağımsız adayların ötesinde, oy pusulasında 14 parti olduğunu, gerçekte ise iki partinin yarışacağını kaydederek, “Yıllardır denenmiş, ülkeyi ve insanlarımızı batağa saplayan, sağcısı solcusuyla birbirinin aynısı olan, sadece ismi farklı gerici, düzen partileri, diğeri ise halkın özlemlerini savunan, programı ve çözüm önerileriyle Türkiye’nin geleceğini temsil eden Emek Partisi” diye konuştu.
Kaya, Emek Partisi’nin seçim programını ve parti olarak yapacaklarını “Demokrasi için birlik, barış ve kardeşlik için sağduyu, halk için ekonomi” sloganı ile açıkladı.
EMEP’in seçim bildirgesinden
 • ‘Bütün üsler kapatılacak’
 • Halkın iradesi ve egemenliği önündeki tüm engellerin kaldırılması, seçmenlerin temsilcilerini gerektiğinde geri alma hakkı, milletvekili maaşlarının ortalama işçi ücreti düzeyine indirilmesi;
 • Sendikal ve siyasal özgürlüklerin, düşünce, ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması,
 • Kürt sorunun eşit haklara dayalı, demokratik, halkçı çözümü,
 • Kişisel inanç sorunu olarak dinin devlet işlerinden ve kamusal alandan tam ve gerçek anlamda ayrılması, devletin din alanından elini tamamen çekmesi ve inançlar arasında tarafsız olması,
 • AB üyeliğinin geri çekilmesi, NATO ve Gümrük Birliği’nden çıkılması,
 • Türkiye’yi emperyalistlere bağımlılaştıran ve komşu ülkelere saldırılarda kullanılan tüm üslerin kapatılması,
 • Komşularımızla barış içinde bir arada yaşama, içişleri ve toprak bütünlüğüne karışmama ilkelerine dayalı işbirliği ilişkileri kurmak...
 • Çalışanlara yüzde 30 zam’
 • İç ve dış borç ödemelerinin durdurulması,
 • Emekçilerden fedakarlık yerine, servet vergisi konulması,
 • Tüm çalışanlara, son 5 yıldaki büyüme oranında yüzde 30 refah zammı verilmesi,
 • Bütün ücretli işçiler için, ücretin dört kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yoksulluk sınırının üzerinde tespit edilmesi,
 • Kazanılmış hakları koruyan, iş koşullarının iyileştirilmesini ve sosyal güvenlik hakkını güvenceye alan yeni bir iş yasası yapılması,
 • Halk sağlığında koruyucu sağlık sisteminin esas alınması,
 • İşçi ve emekçilerin bütün sağlık giderlerinin devletçe karşılanması,
 • Toprak reformu yapılması,
 • Tarımda kotaya son verilmesi, tarım ve hayvancılık ürünlerinin ithalinin yasaklanması
 • Küçük üretici ve az topraklı köylünün ucuz kredi, mazot, gübre girdileri ile desteklenmesi...
 • YÖK kaldırılacak’
 • Eğitim çağındaki bütün insanlara, parasız, eşit olanaklarda, bilimsel, demokratik ve özgür eğitim sağlanması,
 • YÖK ve ÖSS gibi kurum ve uygulamaların kaldırılması, üniversite öncesi eğitimin, adil, herkesin üniversite hakkından yararlanacağı yönlendirici bir düzenlemeye tabi tutulması, özerk ve demokratik bir üniversite düzeninin sağlanması,
 • Eğitimde özelleştirme politikalarına son verilmesi, eğitimin bütçe payının artırılması.
  (Ankara/EVRENSEL)
  www.evrensel.net