YAŞAMA KÜLTÜRÜ

 • Bankalarımızın yüzde kırkı, sigorta kurumlarımızın yüzde yetmişi yabancıların eline geçmiş.


  Bankalarımızın yüzde kırkı, sigorta kurumlarımızın yüzde yetmişi yabancıların eline geçmiş.
  Bundan en büyük sorumluluğu duyacak olan kişi de diyesiymiş ki "Paranın dini imanı olur mu?"
  Bunu söyleyen kişi için bunun böyle olduğu kuşkusuz...
  Bizim gibi başka türlü düşünenler için durum değişik elbette...
  Örneğin ben kendi adıma şunu söyleyebilirim: Bunun böyle olmaması için savaşım içindeyim elli-altmış yıldır.
  Sanırım biliyorsunuz, ben bir mimarlık işliğini yönetiyorum. Neredeyse yarım yüz yıldır çalışıyorum bu alanda...
  Hemen nerdeyse tümünü "serbest" çalışarak geçirdim bu sürecin. Bu şu demektir: Kullanacağım gereçleri, uygulayacağım yöntemleri kendim seçebildim.
  Özen gösterdim bu süreçte, ülkemin çıkarlarını gözetmeye... Yerli gereç kullanmaya... Ülkemde uygulanabilecek yöntemlerle çalışmaya...
  "Akıl parası", daha doğrusu bana göre "aptal parası" ödememeye, ödetmemeye özen gösterdim. (Globalleşmeci liboşların, nedenini kendileri de bilmeden güldüklerini görür gibiyim.)
  Oysa bugün, ulusal bankalarımız ne durumdaysa, ulusal gereçlerimiz de o durumda... Çimentomuzu, alçımızı, toprağımızı bile ellere kaptırdık neredeyse... Yapı işlerinin içindeyseniz söylediğim gerçeğin içindesiniz demektir.
  Bu durum böyle sürüp gidecek mi?
  Sürmemesi için sömürgeleşmemiş kafalar gerekiyor...
  Sömürgeliğin ön koşullarını sağlamak için "kiralık kafalar"la çalışılır önce biliyorsunuz... Önce bu kiralık kafalar inanırlar, globalleşme, özelleştirme olmadan olamayacağına...
  Yanlı inanışlar önyargılara dönüşür...
  Hele kiralık kafalar beslenerek bir çokluğa ulaştırılırsa... Hele ikisi-üçü dışında bütün günceler, radyolar, TV’ler, yirmi dört saat durmadan bütün olanaklardan yararlanarak "beyin yıkama" yaparlarsa...
  Türkiye böyle çok vartalar atlattı.
  İnanmayın kiralık kafalara...
  İnanmayın "Paranın dini imanı olmaz" diyenlere...
  İnanmayın dini imanı para olanlara...
  Cengiz Bektaş
  www.evrensel.net