Bağımsız adaylar konuşuyor - 18

Bağımsız adaylar konuşuyor - 18

Bin Umut1 Şanlıurfa milletvekili adaylarından İbrahim Ayhan ile seçim sürecini, hedeflerini, Urfa’nın temel sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuk


Şanlıurfa’da ‘Bin Umut’un iki bağımsız milletvekili adayı var. İbrahim Binici ve İbrahim Ayhan, Şanlıurfa’da emek, barış ve demokrasi güçlerinin ortak adayları olarak seçime bağımsız olarak giriyorlar. Bin Umut Şanlıurfa adaylarından olan Şanlıurfa Eğitim Sen eski Şube Başkanı İbrahim Ayhan’ın seçim bölgesi Urfa merkez, Hilvan, Siverek, Viranşehir, Akçakale ve Harran.
Urfa’nın ilçe ve köylerinden yoğun göç aldığını ve bu göçle birlikte sorunlarının da katlandığını belirten İbrahim Ayhan, “Sosyal güvencesi olmayan tarım işçileri çadırlarda yaşayarak çok düşük ücrete çalıştırılıyorlar. Özelleştirme politikaları sonucu Urfa’da eğitim ve sağlık sorunlar yumağı haline gelmiş” diyor. “Siyasi irade, ekonomide tercihini IMF, DB’den değil de halktan yana kullanırsa, savaşa dayalı bir bütçe değil halkçı bir bütçe oluşturulursa; çetelere, rantiyeye akan musluklar kesilirse bu sorunlar çözülebilir” diyen Ayhan, “Başta Kürt sorununun barışçıl, demokratik yollardan çözülmesi için mücadele edeceğiz. Barış bu topraklarda mutlaka tesis edilmelidir. Bin Umut adayları olarak bunu sağlama inancı ve inatçılığında olacağız.”
Bin Umut Şanlıurfa milletvekili adaylarından İbrahim Ayhan ile seçim süreci, hedefleri, Urfa’nın temel sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine konuştuk.

Sayın İbrahim Ayhan! Şanlıurfa’da ‘Bin Umut’ bağımsız milletvekili adayısınız. Öncelikle neden Bin Umut ve neden aday oldunuz?

Türkiye’de demokrasiye, barışa ve kardeşliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Bir yandan statükocu, iktidarcı ve rantçı siyaset, diğer yandan ise çoğunluğun demokrasi istenci ile karşı karşıya olduğumuz bir toplumsal gerçeklik söz konusudur. Farklı olanın ve düşünenin tehdit olarak algılanarak düşman görüldüğü siyasal bir iklim yaratılmak istenmektedir. Toplum kamplaşmaya doğru itiliyor. Mevcut siyasal kurumlar toplumsal çatışmaları körükleyen ve besleyen niteliktedir. Bütün bu argümanlar karşısında katılımcı ve uzlaşmacı bir siyasal sistem, toplumun büyük çoğunluğunun ihtiyacı haline gelmiştir. Türkiye’de bilindiği gibi antidemokratik Seçim ve Siyasi Partiler Yasası var. Bunun yanında yüzde 10’luk; yine demokratik olmayan ülkemizde emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlerin iradesinin Meclis’e yansımasını engelleyen bir baraj sistemi var. Bizler, halkımızın iradesinin Meclis’e yansıması ve verdiği oyun başka partilere milletvekili olarak gitmesinin önünü kesmek ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için Bin Umut bağımsız milletvekili adayları olduk.

Seçilirseniz neler yapmayı hedefliyorsunuz? Seçmene ne vaat ediyorsunuz?

Öncelikle siyasal alanda toplumdan yana demokrasinin inşası için mücadele edeceğiz. Bizler toplumun sorunlarına çözüm üretmeyen, statükocu anlayışa karşı çağdaş, demokratik değerlerle faaliyet yürüteceğiz. İnsanları bir araya getirmenin ancak diyalogla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun için ülkemizin temel sorunu olan Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için mücadele edeceğiz. Ayrıca düşünce ve ifade özgürlüğü ile emek karşıtı politikaların karşısında olacağız. Demokratik ve toplumcu siyasetin sorunların çözüm dili olduğuna inanıyoruz.
Seçmenimize öncelikle, Türkiye’nin demokratikleşmesi için mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Siyaset, rantçı ve çıkar gruplarının tekelinde olan bir kavram olmaktan kurtarılmalıdır. Bölgemizde yıllardır aşiretçi ve feodal siyaset hakim kılınmaya çalışılmıştır. Geri toplumsal yapılar diri tutularak beslenmiştir. Siyaset, güç ve iktidar ilişkileri üzerinden yürütülerek halk dışlanmıştır. Toplumsal temsiliyet gerçek anlamda engellenmiştir. Güçlü olanın temsil edildiği adaletsiz bir siyasal yaşam topluma dayatılmıştır. Demokratik bir Türkiye inşa etmeye çalışmak , aslında ekmek, aş, iş vaat etmek demektir. Daha çok demokrasi, daha çok refah demektir. Barış bu topraklarda mutlaka tesis edilmelidir. Biz Bin Umut adayları olarak bunu sağlama inancı ve inatçılığında olacağız.’
“Türkiye’ye sözümüz var” sloganı bu anlamda önemlidir.

Meclis’e gittiğinizde neler yapacaksınız?

‘Bin Umut Adayları’ olarak demokratik yaşamın yerleşmesi ve gelişmesi için çaba göstereceğiz. Toplumsal sorunlar birikmiş ve çözümsüzlüğe terk edilmiştir. Sorunların çözümleri için mücadele edeceğiz. Halkın gerçek temsilcileri olacağız. Halkımızın vicdanı, sesi ve çığlığı olacağız. Bu topraklarda farklı etnik kimliklerde insanlar binlerce yıl beraber yaşamışlardı. Bugün Brüksel’de bir mahalle Fransızca öbür mahalle Flamenkçe konuşuyor, ama bu ülke bölünmüyor. İsveç’te bütün resmi devlet okullarında farklı anadillerde ders verilebilmektedir. Bundan dolayı İsveç’te bölünme tehdidi oluşmuyor. Türkiye’de en büyük sorun korkudur. Korkularla yüzleşmeye vesile olacağız. Barışı savunmanın savaşı istemekten daha kolay olduğunu göstermeye çalışacağız, mevcut tersi düşüncedeki ezberi bozacağız.
Hiçbir şey, insan yaşamından daha kutsal olamaz. Barış ve huzur istemek kadar insani olamaz. Biz Bin Umut adayları olarak barış isteyeceğiz. Seçimleri ve Meclis’i bir demokratik mücadele alanı olarak göreceğiz ve mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü demokrasi bizim işimizdir diyoruz.

Urfa’nın temel sorunları nelerdir? Bu sorunlara ilişkin çözüm önerileriniz nelerdir?

Urfa, nüfusu ilçelerden ve köylerden göç alan, büyümesiyle birlikte sorunları da artan bir şehir haline gelmiştir. Yıllardan beri Urfa’dan seçilen vekiller Urfa’nın sorunlarının çözümü noktasında, bırakın sorunları çözmeyi, kendileri de sorunun bir parçası olmuşlar. Urfa nüfusunun yüzde 70’i hiçbir sosyal güvencesi olmadan, tarım işçisi olarak çadırlarda yaşamakta ve çok düşük ücretlerle çalışmaktadır. Devletin eğitim ve sağlık alanındaki neo-liberal özelleştirme politikaları, ilimiz de etkilerini ciddi anlamda göstermiştir. Urfa, eğitim alanında tam bir sorunlar yumağı halindedir. Sınıflar kalabalık olduğundan gereken öğretmen ihtiyacı giderilmiyor, sağlık alanında ise ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Dizanteri, tifo, şark çıbanı, çiçek gibi gelişmiş ülkelerin unuttuğu hastalıklar maalesef ilimizde mevcuttur. Ciddi anlamda doktor ve sağlık çalışanına ihtiyaç vardır. İşsizlik büyük bir sorundur, istihdam yaratılamadığı için işsizlik sorunu katlanarak büyümektedir. İlimizin ekonomisi büyük oranda tarıma dayanmaktadır. Fırat’ın suyu hâlâ sulama amaçlı olarak Suruç Ovası’na verilmemiştir. Devletin IMF ve Dünya Bankası endeksli neo-liberal politikaları, özelleştirmeden tutun da her alanda uygulanmaya başlamış, özellikle tarım politikası sonucu çiftçi perişan duruma düşmüştür. Bizim çözüm önerimiz, eğer siyasi irade tercihini IMF’den değil de emekçilerden ve halktan yana kullanırsa, savaşa dayalı bir bütçe değil halkçı bir bütçe oluşturulursa, rantiyeye ve çetelere akan muslukları keserse sorunlar da çözülecektir.

Nasıl bir Türkiye özlemi duyuyorsunuz?

Biz diyoruz ki bu ülkede Alevisi, Sünnisi, Hırıstiyanı, Müslümanı, Kürdü, Türkü, Arabı , hangi dinsel ve etnik kökene sahip olursa olsun mutlaka parlamentoda temsil edilmelidirler. Herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği, parlamentonun Türk parlamentosu değil de Türkiye parlamentosu olduğu, bütün insanların bir arada yaşadığı, insanların kendi kültürlerini ve kendi dillerini konuştuğu, farklılıkların anayasal güvenceye alındığı bir ülke istiyorum. Ülkede yaşanan savaşın ve kanın durmasını, herkesin barış içinde yaşayabildiği başta Kürt sorunu olmak üzere işsizliğin ve açlığın olmadığı, kişi başına düşen gelirin daha da yükseldiği, ekonomiden siyasete bütün sorunlarını çözen bir Türkiye’nin, bölgede, Ortadoğu’da ve Avrupa’da itibarlı ve saygın bir ülke olacağına olan inancımızla artık ne Kürt ne de Türk anaların ağlamadığı, şairin de dediği gibi; ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine’ demokratik bir Türkiye umut ediyoruz.
İbrahim Ayhan kimdir?
1968 Şanlıurfa Siverek doğumlu. İlk ve ortaöğrenimimi Siverek’te tamamladı. Liseyi Adana’da bitirdi. 1994 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi’nden mezun oldu. 1997 yılından itibaren Şanlıurfa’da öğretmenlik yapan İbrahim Ayhan, bu tarihten itibaren de Eğitim Sen Şanlıurfa şube yöneticiliği yaptı. Aday olmadan önce Eğitim Sen Şanlıurfa Şube başkanlığını yürüten Ayhan, evli ve iki çocuk babası.
YARIN: Batman Bağımsız Milletvekili adayları Ayla Akat Ata-Bengi Yıldız
Vural Nasuhbeyoğlu

İLGİLİ HABERLER

Toplam Query: 30