Sosyal Güvenlik Kurumu’na dava açılıyor

KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, AKP’nin “Sağlıkta devrim” olarak lanse ettiği SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin, birinci basamak sağlık hizmetlerini ortadan kaldırdığını, hastanelerde yığılmaları artırıp, hastaları özel...


KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, AKP’nin “Sağlıkta devrim” olarak lanse ettiği SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin, birinci basamak sağlık hizmetlerini ortadan kaldırdığını, hastanelerde yığılmaları artırıp, hastaları özel hastanelere yönlendirdiğini söyledi. Hastanelere sevksiz başvurunun, “hastanın cebinden daha fazla para çıkması” anlamına geldiğini belirten Tombul, uygulamalara dava açacaklarını söyledi.
Tombul dün KESK Genel Merkezi’nde, KESK MYK ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Hayır, KESK MYK üyesi Fevzi Ayber ve BES Genel Başkanı Mustafa Çınar’ın da katılımı ile bir basın toplantısı düzenledi. KESK, DİSK, TTB ve TMMOB olarak “reform” adı altında getirilmek istenen uygulamalara eleştirilerinin bugün haklı çıktığını kaydeden Tombul, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın, Anayasa Mahkemesi’nce kısmi iptal edilmesine, yürürlüğünün 2008’e ertelenmesine rağmen “Sağlık Uygulama Tebliği” ile yasanın parça parça yürürlüğe konduğunu ifade etti. Tebliğin kimi maddelerinin daha önce Danıştay tarafından yürütülmesi durdurulan uygulamaları güncelleştirdiğini hatırlatan Tombul, “hukukun devre dışı bırakılması” girişimlerine dikkat çekti. Seçimler arefesinde uygulamaya konan tebliğin AKP tarafından “sağlıkta devrim” olarak lanse edildiğini oysa bu “sözde devrim” ile dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek şekilde sevk zincirinin yok sayılarak, üniversite hastanelerinde uzun kuyruklara yol açıldığını vurgulayan Tombul, bununla sağlık hakkına erişimin zorlaştırıldığını, hastaların özel sağlık kurumlarına yönlendirildiğini söyledi.
Ekmek alır gibi ilaç alınacak
Danıştay’ın yürütülmesini durdurduğu “vaka başı ödeme”nin de yeniden getirilerek, tedavi bütünlüğünün bozulup, hastalığın çeşitli boyutlarının irdelenmesinin, ek ödeme adı altında hastaların sırtına yüklendiğini kaydeden Tombul, heyet raporu uygulamasını da eleştirdi. Heyet raporu alan hastaların 2 yıl süreyle, hiçbir doktor kontrolü yapılmadan eczanelerden ilaç almaya yönlendirilmesini, “marketten ekmek alır gibi ilaç almak” olarak nitelendiren Tombul, bunun etik olmadığı gibi, yerli ve yabancı ilaç tekellerinin iştahını kabarttığını da söyledi. Tombul, “hipertansiyon ve diyabet gibi belli peryotlarla doktor kontrolü gerektiren kritik durumlarda, hekim devre dışı bırakılarak, hastaların hayatı tehlikeye atılmaktadır” dedi.
Kurumun malları satışta
Bütün bunların, AKP Hükümeti’nin, sağlığı temel hak olmaktan hızla uzaklaştırma, piyasanın kar hırsına teslim etme amacını gösterdiğini kaydeden Tombul, üstelik bunu hukuk tanımaz biçimde yaptığını, diğer alanlardaki özeleştirmeci mantığını sosyal güvenliğe de sirayet ettirdiğini söyledi.
SGK Yönetim Kurulu’nun kararı ile SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a ait 410 adet gayrimenkulün hazineye devredilerek, Maliye Bakanlığı tarafından satışının önünün de açıldığını aktaran Tombul, KESK temsilcisi aracılığıyla bu karara şerh koyduklarını ve dava açacaklarını söyledi.
Emekli Sandığı’nın İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki Serkldoryan İş Hanı’nın, küçük bir restorasyon ile yıllık getirisinin 15 milyon 400 bin dolara ulaşacakken, yıllık 426 bin 807 YTL bedelle kiraya verildiğini; hiçbir masraf yapılmaksızın aylık kira getirisi 468 bin 551 YTL olan206 büro, 66 işyeri ve bir otoparktan oluşan Kızılay’daki SSK İşhanı’nın satış kararlarına da vurgu yapan Tombul, bu satışların hiçbir ekonomik gerekçeleri olmadığının altını çizdi. Farklı satış örnekleri verenTombul, “Gündelik çıkarlar uğruna, kamu kaynaklarını tasfiye etmek isteyenleri bu ülkenin emekçileri affetmeyecektir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net