AKP’nin sağlık programı ve gerçekler

Sağlıkta yıkım politikalarını açığa vuran önemli bir kaynak kitap piyasaya çıktı. AKP’nin sağlık programı ve uygulamaları, sağlık tekelleri ile sağlık reformları ilişkisi, aile hekimliği uygulaması adı altında sağlık ...


Sağlıkta yıkım politikalarını açığa vuran önemli bir kaynak kitap piyasaya çıktı. AKP’nin sağlık programı ve uygulamaları, sağlık tekelleri ile sağlık reformları ilişkisi, aile hekimliği uygulaması adı altında sağlık ocaklarının kapatılması, yolsuzluklar gibi sağlıkla ilgili gerçekleri ortaya çıkaran “AKP’nin Sağlık Raporu” kitabının yazarı Ata Soyer, kitabın önsözünde bir hatırlatma yapıyor: 2002 Kasım seçimleri öncesinde “... aynı politikaları savunan AKP, ...’nin sağlık alanında vaat ettikleri, son 20-22 yılın uygulamasından, yani Dünya Bankası formüllerinden çok farklı değildir” şeklinde bir uyarıda bulunduktan sonra beş yıllık uygulamalar üzerinden AKP’nin sağlık raporunu çıkartıyor. Soyer, kitabının kendini sadece teşhire sıkıştırmadığına, mütavazı da olsa çözüm için seçenek üzerinde bir arayış içerdiğine vurgu yapıyor.
120 sayfadan oluşan kitabın ilk basımı, Haziran 2007 tarihinde Evrensel Basım Yayın tarafından gerçekleştirildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)
www.evrensel.net