Harcırah hakkı kazanıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2002 yılının Haziran ayından itibaren keyfi bir şekilde uygulamaya soktuğu “İlk atama yolluğu hiçbir şekilde ödenmez” kararı Eğitim Sen Bolu Şubesi’nin açtığı dava ile iptal edildi.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2002 yılının Haziran ayından itibaren keyfi bir şekilde uygulamaya soktuğu “İlk atama yolluğu hiçbir şekilde ödenmez” kararı Eğitim Sen Bolu Şubesi’nin açtığı dava ile iptal edildi. Sakarya 1. Bölge Mahkemesi kararında “İlk atamalara harcırah ödenmeyeceği yolunda açık hüküm bulunmadığı; bunun kamu hizmetinin görülmesi nedeniyle ikametgahından hareket ettirilen davacıya harcırah verilmemesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine, hak ve nesafet kurallarına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” dendi. Bu karar mağdurlar için yasal zeminin oluşturdu. (Bolu/EVRENSEL)
www.evrensel.net