03 Temmuz 2007 00:00

EMO, siyasi partilerin enerji profilini çıkardı

Elektrik Mühendisleri Odası, seçime girecek 13 partinin enerji profilini saptadı; AKP “enerjiye serbest piyasa damgası “, CHP “güvenlik”, DSP “ulusalcı”, DYP “milli güvenlik”, MHP “küresel”, GP “öncelik özel ...

Paylaş

Elektrik Mühendisleri Odası, seçime girecek 13 partinin enerji profilini saptadı; AKP “enerjiye serbest piyasa damgası “, CHP “güvenlik”, DSP “ulusalcı”, DYP “milli güvenlik”, MHP “küresel”, GP “öncelik özel sektör”, ÖDP “kamu”, EMEP “kaynakların ulusallaşması”, İP, ‘nükleer enerji”, SP “nükleeri kazandırma” BBP “Türki Cumhuriyetler”, TKP “konutlara bedelsiz elektrik” ön plana çıkıyor.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), seçime doğru siyasi partilerin enerji politikalarını masaya yatırdı. EM Enerji Dergisi’nde yer alan incelemeye göre, bütün siyasi partilerin parti programlarında enerjide dışa bağımlılığın önlenmesi, yerli kaynaklara öncelik verilmesi, kayıp ve kaçakların önüne geçilmesi sık sık dile getirilen hedefler arasında yer alıyor. Partilerin bir kısmı “kalkınma” temeliyle enerji politikası ve güvenliğine önem verirken, bazıları da çevresel yaklaşımları ön plana çıkarıyor. Partilerin çok azı bu konuda net olarak tercihini ortaya koyarken, çoğunluğu kamu-özel arasında gidip-gelen, kimi zaman çelişkili denebilecek ölçüde yumuşak ifadelere yer veriyor. AKP, DP, MHP, GP, İP ve SP, programlarında nükleer santral kurma amacını taşıdığını ortaya koyuyor.
AKP serbest piyasacı
AKP, enerji politikasının temeli “ulusal çıkarları koruyarak enerji arzının güvenliğini ve devamlılığını sağlamak, rekabete dayalı bir enerji piyasası oluşturmak, çevre ve insan sağlığını korumak” olarak ortaya koyuyor. Parti programında, “Dışa bağımlı doğalgazın kullanıldığı enerji santralarına alternatif veya ikame yatırım olarak, gerekli güvenlik ve çevre koruma önlemleri alınmak suretiyle, nükleer enerji santralleri kurulacak. Ekonominin ihtiyaç duyduğu ucuz enerji sağlanmış olacak” deniyor.
SP, “nükleerin kazandırılması”, EMEP, “kaynakların ulusallaştırılması”, İP “nükleer enerjinin kullanılması”, BBP “Türki Cumhuriyetlerine yatırım”, ÖDP ekolojik ve TKP de “konutlara bedelsiz elektrik” öncelikleri ile dikkat çekiyor.
Nükleer savunuculuğu
CHP, enerjinin ülke gelişmesi ve sanayileşmedeki belirleyiciliği ve stratejik konumunu vurguladığı parti programında, öncelikli politikasını “enerji talebinin her dönemde yeterince en verimli ve emniyetli koşullarda, doğayı tahrip etmeden, çevreyi kirletmeden sağlanması, bu amaçla her türlü teknoloji ve olanağın gereğince değerlendirilmesi” şeklinde açıklıyor. Programda, “Stratejik nitelikte olan elektrik üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri, kamu kesimince, yeterli ve yedeğe sahip, güvenilir ve emniyetli bir sistem oluşturma anlayışı ile yürütülecektir” deniyor.
DP’nin Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan enerji raporunda ise, “milli enerji politikası” vurgusu yapılıyor. DP, enerji politikasını, “sürdürülebilir kalkınma temelinde, Türkiye’nin zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarının ülke çıkarlarına uygun şekilde değerlendiren, çevre dostu kaliteli, ucuz, tüketiciyi destekleyen, milli bir enerji politikası uygulamak” şeklinde ifade ediyor.
DSP, CHP gibi sürekli ve güvenli enerjinin sağlanması, başta kömür olmak üzere enerji kaynaklarının değerlendirilmesi vurgusu yapıyor.
Diğer partilerin programlarındaki enerji politikaları da özetle şöyle: Genç Parti önceliğin özel sektöre verilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, kömür varlığının enerji üretiminde kullanılmasının altı sıkça çiziliyor. MHP, enerjide küresel bir yaklaşım ortaya koyuyor. Enerji yatırımlarının planlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekilirken, “sanayi ve enerji sektörlerinin hammadde taleplerinin ucuz ve güvenli bir şekilde sağlanması için Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere özel sektörün yurtdışında yatırım yapmasını desteklemeyi” amaçlıyor. (Ankara/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

Babacan; ‘Taahhüdü vermedik!’

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa