Muhasebeciler siyasi etiğe ücretsiz hizmet verecek

İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşarvirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, seçim harcamalarının denetimi ve milletvekillerinin seçimden önce tüm ticari işlerini devretmeleri konusunda ücretsiz olarak destek vereceklerini...


İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşarvirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, seçim harcamalarının denetimi ve milletvekillerinin seçimden önce tüm ticari işlerini devretmeleri konusunda ücretsiz olarak destek vereceklerini açıkladı. Önceki genel seçimler sonrası Erdoğan'ın başbakanlık yaparken ticareti bırakmaması ve bunu savunması, ahlaki tartışmaya ve muhalefetin çok sert eleştirine yol açmıştı.
İSMMMO, "Siyasette Etik-Türkiye ve Dünyada Yasal Altyapı ile Uygulama Örnekleri" başlıklı raporunu açıkladı. Siyasette etik ilkelerin yasal temellere oturmaması seçmen ile seçilen arasındaki ilişkilerin saydamlaşmasına engel olduğu belirtti. Muhasebecilerin raporunda, Meclis'in, seçimden sonra dokunulmazlığı kaldırması ve Siyasal Etik Yasası'nı çıkarması için gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği belirtilerek, halkın temsilcisi olması gereken milletvekillerinin, seçmenin karşısında bütünüyle şeffaf olması gerektiği vurgulandı.
Gelire sınırlama getirilmeli
Raporda, seçenle seçilen arasındaki ilişkilerin tümüyle saydamlaştırılmasının önemine değinilirken, seçilenin tüm çıkar odaklarına karşı tümüyle bağımsız kılınması ve seçmenin seçtiği vekilli denetleyebilmesi için şunlar önerildi:
 • Milletvekili ve bakanlar, kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ayni ve nakdi tüm mal varlığını, TBMM'nin internet sitesinde açıklamalı, bunlarda olacak değişiklikleri 7 gün içinde bildirmeli
 • Tüm TBMM üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlar, seçilme ya da göreve başlamadan önceki işlerini, ortaklıklarını ve bunlara ilişkin hisselerini ya tasfiye etmeli ya da bir kayyıma devretmeli,
 • Bunları devralacak kişi ya da kurumlar, dönem boyunca devlet kuruluşları ya da yerel yönetimlerle hiçbir akçeli ilişkiye girmemeli.
 • Milletvekilleri ve siyasal partilerin, seçim öncesi ve sonrasında elde edeceği tüm gelir kaynaklarına makul sınırlamalar getirilmeli, bunlar tümüyle saydamlaştırılmalı, seçmenin elektronik ortamda izleyip denetlemesine olanak sağlanmalı
 • Seçimlerden sonra kısa süre içinde bir Siyasal Etik Yasası çıkarılmalı, yasanın denetimi Fransız örneğinde olduğu gibi yargıçlardan oluşan özerk ve bağımsız bir Etik Kurulu'na bırakılmalı, denetlenen ve denetleyen ayrı çatılar altında bulunmalı
 • Sistemin çalışabilmesi için, acilen ve Siyasal Etik Yasası ile eş zamanlı olarak, milletvekili dokunulmazlıklarına sınırlama getirecek bir yasa çıkarılmalıdır.
  Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasal etik konusunda ilk reformların, 1883'te yapıldığı hatırlatılan raporda, başkan dahil bütün seçilmiş yöneticilerin ve bürokrasinin her yıl mal bildiriminde bulunmak zorunda olduğuna dikkat çekildi. Fransa'da bağımsız denetim sistemi olduğu belirtilen raporda, Almanya'da ise Başbakana verilen hediyelerin devlet malı sayıldığı ifade edildi.
  Bekleyen tasarı yetersiz
  Raporda TBMM'de bekleyen teklifin sorunları çözmeyeceğine dikkat çekilirken, taslağın sınırlığı olduğu belirtildi. Türkiye'deki yasal mevzuatın yetersiz olduğuna değinilen raporda, yasal mevzuatın hızla değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.
  Öte yandan TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı ve İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, seçime doğru oda olarak vaatlerin takipçisi olacaklarını duyurdu.
  Arıkan, seçime doğru vaadlerin havada uçuştuğunu kaydederek, "Bazıları seçilirse hep birlikte kanatlanacağız, Avrupa'yı, Çin'i, Amerika'yı yakalayacağız. Adayların çoğu kendini yoksulların sesi sayıyor. Verilen sözlerin tutulması, siyasal etiğin temel koşullarından biridir" diye konuştu. Seçimlerden sonra partilerin vaadlerini tutup tutmadıklarını izlemek için "İzleme Komitesi" oluşturacaklarını açıklayan Arıkan, partilerin kendi verdikleri sözlere nekadar uyduklarını periyodik raporlar halinde kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti. (İstanbul/ANKA)

  Tüm ticari ilişkiler devredilmeli

  TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı ve İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, partilerin ve milletvekillerinin bütün ilişkilerinin dokunulabilir olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
  "Milletvekilleri ve partiler, şirketlerden, akçeli işlerden, çıkar ilişkilerinden tümüyle bağımsız kılınmalı. Malvarlıklarındaki değişiklikler izlenebilmeli, seçilenler tüm zamanlarını kendilerini seçenlerin mutluluğu için çalışmaya ayırmalıdır. Karmaşık ilişkiler dokunulmazlık zırhının ardında karanlıkta kalmamalıdır."
  Seçimlerden sonra Parlamento'nun ilk görevinin, dokunulmazlıkların kaldırılması ve siyasette etik ilkelerin yasalaştırılması olması gerektiğinin altını çizen Arıkan, İSMMMO olarak seçim harcamalarının denetimi ve milletvekillerinin seçimden önceki tüm ticari işlerini devretmeleri konusunda ücretsiz olarak destek vereceklerini söyledi. Arıkan, "Yasal düzenlemeler yapılana kadar İSMMMO'nun web sitesinde, tüm adayların ve seçileceklerin mal beyanlarına yer açmaya hazırız" dedi.
  www.evrensel.net