Turizm ve enerjide zor günler yakın

Nükleer santrallerin gündemde olduğu ülkemizde kendi iç kaynaklarımız bir kenara bırakılarak dışa bağımlı enerji politikaları hayata geçirilmek isteniyor.


Emek Partisi’nin Muğla 1. Sıra Milletvekili Adayı Nuri Alikoç ile sohbet ettik. Enerji işçisi olan Alikoç, eğer müdahale edilmezse enerji ve turizm alanında çok zor günlerle karşılaşacağımızı söyledi.

Muğla’da seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemiz genelinde olduğu gibi halkımıza dayatılan “kırk katır mı, kırk satır mı” politikası Muğla’da da karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Muğla emekçileri yıllardır sorunlarına çözüm üretememiş sistem partilerinden ümitlerini kesmelerine rağmen kötünün iyisini seçmek durumunda olduklarından yakınmaktadır. Bunlarla beraber yıllardır halkın sırtından nemalanan burjuva partilerinin Muğla’da emekçi yığınlara vaat edecekleri bir şeyin olmadığını görüyoruz. Yaklaşık iki aydır halk, ‘şeriat mı cumhuriyet mi’ ikilemine zorlanırken aslında seçimin nasıl bir boyut kazanacağı anlaşılmıştı. Bu rahatlıktan olsa gerek Muğla henüz seçim havasına girmiş değil.

Turizm ve enerji politikalarının önemli etkiye sahip olduğu bir şehirde sizin politikalarınız nedir?
Bugün dünyaya baktığımızda ekonomik anlamda en ileri ülkeler enerji ve doğal kaynaklar bakımından içe dönük politika izleyen ülkelerdir. Yine geçmişten günümüze kadar bütün savaşlar emperyalist çıkarlar doğrultusunda enerji ve doğal kaynaklara dayanmaktadır. Ülkemizde hızlı bir özelleştirme sürecini yaşıyoruz ve son 4 yılda dünyada ilk sırada yer almaktayız. Nükleer santrallerin gündemde olduğu ülkemizde kendi iç kaynaklarımız bir kenara bırakılarak dışa bağımlı enerji politikaları hayata geçirilmek isteniyor. Ancak dünyanın ekonomik anlamda en gelişmiş ülkelerinden ABD enerji ihtiyacının yüzde 60’tan fazlasını termik santrallerden yani kendi iç kaynaklarından elde etmektedir. Ülkemizde mevcut enerji kaynaklarımızın çok az bir kısmını kullanmaktayız. Bu durumda bizde ülkemizde enerji üretimini, kendi iç kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak sağlanabileceğini düşünüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hayata geçirilmelidir. Termik santralleri, gerekli önlemleri alarak kullanılmasından yanayız. Turizm ise Muğla’da kanayan bir başka yaradır. Tamamıyla yabancı sermayeye terk edilmiş olup uluslararası turizm tekellerinin insafına bırakılmıştır. Turizm beldeleri ise tamamıyla rant alanına dönüştürülmüş ve kıyı yağmacılığı turizm tahsis belgeleri ile hat safhaya ulaşmıştır. Her şey dahil sistemi ile bölgedeki halk ve esnaf turizm gelirlerinde yoksun bırakılmaktadır. Bu alanda sürdürülebilir ve geliştirilebilir yeni turizm politikaları izlenmelidir. Teşvik ve yatırımlar yöre halkına yönelik olmalıdır. Doğal, kültürel ve tarihi alanlar korunarak turizm, bu yönde de geliştirilmelidir. İç turizmi geliştiren tedbirler alınmalı ve bu konuda kendi halkımıza imkanlar tanınmalıdır. Müdahale edilmezse enerji ve turizm alanında zor günlerle karşılaşabiliriz.

Seçimlere az bir süre kaldı. Bundan sonra çalışmalarınızın seyri ne yönde olacaktır?
Yaklaşık iki haftadır yoğun bir çalışma içindeyiz. Parti olarak yıllardır geniş halk yığınları içinde çalışma yürütüyoruz. Burjuva partilerinin seçimden seçime çaldığı kapıları biz sürekli çaldık. Son haftalarda neredeyse bütün ilçelerde toplantılar yaptık. Bütün işçi ve memur sendikalarını ziyaret ediyoruz. Bundan sonra da olanaklarımız elverdiği ölçüde üretici köylüleri, enerji, maden, belediye ve turizm işçilerini ve yoksul halk katmanlarını, emeğin haklarının korunduğu, demokrasinin hüküm sürdüğü, IMF, DB’nin ekonomik politikalarının terk edildiği, ABD ve AB gibi emperyalist ülkelerin hegemonyasından kurtulmuş tam bağımsız demokratik Türkiye yaratma mücadelesine çağırmaya devam edeceğiz. (Muğla/EVRENSEL)

Muğla’da çalışmalar hızlandı

Emek Partisi, Muğla merkez ve ilçelerinde çalışmalarını geliştiriyor. Milletvekili adayları Mehmet Kurtul ve Cemil Akyüz’le birlikte partililer Ortaca’ya bağlı Dalyan beldesi esnafını ziyaret ettiler. İşyerlerini gezen EMEP’liler esnafla sohbet ettiler. Turizmden gelirlerinin her yıl düştüğünden yakınan esnaflar, giderek yoksullaştıklarını belirttiler. Heyet, esnaflara EMEP’in politikalarını anlattı. Daha sonra Fethiye’ye geçen milletvekili adayları, pazaryerinde üretici köylüler ve pazarcı esnafı ile sohbet ettiler. EMEP’lilerin adını ve telefonunu alan üretici köylü, seçimlerden sonra kendilerini beklediğini belirtti.
Akşam Fethiye’de bir kahve toplantısına katılan adaylar EMEP’in politikalarını ve seçim taktiğini anlattılar. EMEP Muğla 1. sıra Milletvekili Adayı Nuri Alikoç, Bodrum’da yayın yapan Bodrum FM radyosunda Aybars Attila’nın programına katıldı. Canlı yayında Attila’nın sorularını yanıtlayan Alikoç, Emek Partisi’nin demokrasi için birlik, barış ve kardeşlik için sağduyu, halk için ekonomi programını anlattı.
Korkmaz Tedik
www.evrensel.net